Prima paginăAnunțuriianuarie 2008 › Consultații profesionale
31 ianuarie 2008

Consultații profesionale

Stimate colege,
Stimati colegi,

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România anunță reluarea, începând cu luna februarie 2008, a ciclului de consultații profesionale gratuite acordate membrilor. La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați.

Prima întâlnire va avea loc joi 7 februarie 2008 ora 16:30, la sediul filialei.

Participarea este liberă singura solicitare fiind ca cei interesați să transmită o cerere de înscriere în care să precizeze subiectele care doresc să fie discutate. Înscrierile se primesc prin fax: 3039226/ 3077163, pe email: oarbuc@rdsmail.ro sau pot fi depuse direct la secretariat până marți 5 februarie 2008.

Precizăm că înscrierile sunt înregistrate la filială - cei care se înscriu sunt așteptați, fără alte formalități, la data și ora stabilite. Filiala va anunța telefonic sau prin e-mail dacă întâlnirea se contramandeaza - ex. din lipsă de solicitări din partea membrilor.

Tematica generală:

 1. managementul contractului de proiectare
  • întocmirea ofertelor și tarifarea serviciilor de proiectare
  • întocmirea și negocierea contractului general cu beneficiarul
  • întocmirea și negocierea contractelor cu subproiectanții de specialitate; cote de manoperă
  • clauze speciale
 2. organizarea procesului de proiectare
  • faze de proiectare și conținut-cadru al acestora
  • misiunile arhitectului ca șef de proiect complex
  • întocmirea graficului de predări între specialități
  • coordonarea tehnică a proiectelor întocmite de specialitățile inginerești
  • verificarea proiectelor elaborate de subproiectanți
  • gestionarea bugetului proiectului
 3. managementul financiar al biroului individual de arhitectură
  • întocmirea unui plan financiar; buget de venituri și cheltuieli
 4. drepturi de autor
  • contract sau clauză de cesiune a dreptului de autor în raport cu colaboratorii, cu beneficiarul proiectului sau cu terții.

Menționăm că lista problemelor poate fi completată cu alte subiecte propuse de dumneavoastră.

31.01.2008

Secretar Executiv:
arh. Cornelia Burcuș