Prima paginăAnunțuriianuarie 2008 › Achizitii publice 29.01.2008
29 ianuarie 2008

Achizitii publice 29.01.2008

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
29 ianuarie 2008
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

Proiectare bazin Olimpic

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

Clubul Școlar Sportiv nr. 1 din Timișoara, cod fiscal 4358134, cu sediul în Timișoara, Str. Amforei nr. 4, județul Timiș, cod poștal 300660, telefon 0256/226 467, fax 0256/226 467, organizează licitație deschisă pentru desemnarea prestatorului de servicii privind servicii de proiectare bazin Olimpic, Timișoara, cod C.P.V. 74200000-1.

Locul de livrare: sediul Clubului Școlar Sportiv nr. 1 Timișoara, județul Timiș.

Ofertanții vor depune oferta conform documentației elaborate de către autoritatea contractantă.

Documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, se poate obține de la sediul Clubului Școlar Sportiv nr. 1 Timișoara, județul Timiș, contra sumei de 150 RON, și se va putea ridica doar pe bază de împuternicire din partea celor interesați.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.02.2008, ora 10.00.

Ofertele vor fi redactate în limba română și vor fi depuse la sediul Clubului Școlar Sportiv nr. 1 Timișoara, Str. Amforei nr. 4, județul Timiș.

Deschiderea ofertelor se va face la sediul Clubului Sportiv nr. 1 Timișoara, în ziua de 25.02.2008, ora 11.00.

Condițiile de eligibilitate și cerințele minime cu privire la capacitatea tehnică și economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții sunt prezentate în documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertelor.

Oferta va rămâne valabilă 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii este "prețul cel mai scăzut."

Numărul anunțului de participare din S.E.A.P. este 41199 din data de 10.01.2008.

Nu se pot depune oferte alternative.

Data transmiterii anunțului de participare către MONITORUL OFICIAL - R.A. este 16 ianuarie 2008.

(6/68.413)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 058 din data de 18 ianuarie 2008