Prima paginăAnunțuridecembrie 2007 › Anunt achizitii publice 06.12.2007
6 decembrie 2007

Anunt achizitii publice 06.12.2007

Stimate colege,
Stimati colegi,
 
Transmitem, alaturat, anunturi privind achizitii de servicii de proiectare.
 
Cu stima,
 
06 decembrie 2007
 
Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus
 
 

Realizare SF+PT reabilitare internat

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Autoritate contractantă: Primăria comunei Gilău, județul Cluj, cu sediul în comuna Gilău, Str. Principală nr. 723, județul Cluj, telefon 0264/371646, fax 0264/371709, cod fiscal 4485421.

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație deschisă.

b) Tipul contractului: achiziție publică de servicii.

c) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Realizare SF + PT reabilitare internat

d) valoarea estimată: între 35.000 - 75.000 RON.

3. Clasificare CPV: 74200000-1.

4. Termen de finalizare: 45 de zile de la atribuirea contractului.

5. Garanții solicitate: Ofertantul câștigător va constitui garanția de bună execuție 6% din valoarea contractului, prin scrisoare de garanție bancară.

6. a) Documentația necesară pentru elaborarea ofertelor se poate obține la sediul primăriei.

b) Costul unui exemplar al documentației este de 50 RON și se va achita în numerar la casieria primăriei.

c) Termen limită pentru depunerea cererilor pentru atribuirea documentației: 17.12.2007, ora 15.

7. a) Termen limită de depunere a ofertelor: 20.12.2007, ora 10.

b) Ofertele vor fi redactate în limba română.

8. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.12.2007, ora 10, în Sala de ședințe a primăriei.

9. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minimum 60 zile, de la termenul limită de primire a ofertelor.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este "prețul cel mai scăzut".

11. Anunțul de participare la licitație a fost transmis spre publicare la MONITORUL OFICIAL R.A. în data de 26.11.2007.

(47/62.628)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 979 din data de 3 decembrie 2007

 

Realizare PT pentru construire gradinita si scoala

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Autoritate contractantă: Primăria comunei Gilău, județul Cluj, cu sediul în comuna Gilău, Str. Principală nr. 723, județul Cluj, telefon 0264/371646, fax 0264/371709, cod fiscal 4485421.

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație deschisă.

b) Tipul contractului: achiziție publică de servicii.

c) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Realizare PT pentru construire grădiniță și școală - cătun Uzina

d) valoarea estimată: între 20.000 - 40.000 RON.

3. Clasificare CPV: 74200000-1.

4. Termen de finalizare: 2 lună de la data atribuirii contractului.

5. Ofertantul câștigător va constitui garanția de bună execuție 6% din valoarea contractului, prin scrisoare de garanție bancară.

6. a) Documentația necesară pentru elaborarea ofertelor se poate obține la sediul primăriei.

b) Costul unui exemplar al documentației este de 100 RON și se va achita în numerar la casieria primăriei.

c) Termen limită pentru depunerea cererilor pentru atribuirea documentației: 17.12.2007, ora 15.

7. a) Termen limită de depunere a ofertelor: 20.12.2007, ora 12.

b) Ofertele vor fi redactate în limba română.

8. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.12.2007, ora 12, în Sala de ședințe a primăriei.

9. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minimum 60 zile, de la termenul limită de primire a ofertelor.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este "prețul cel mai scăzut".

11. Anunțul de participare la licitație a fost transmis spre publicare la MONITORUL OFICIAL R.A. în data de 28.11.2007.

(45/62.617)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 979 din data de 3 decembrie 2007

 

Realizare PT pt. Modernizare Camin Cultural

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ; ACHIZIȚIE DE SERVICII

1. Autoritate contractantă: Primăria comunei Gilău, județul Cluj, cu sediul în comuna Gilău, Str. Principală nr. 723, județul Cluj, telefon 0264/371646, fax 0264/371709, cod fiscal 4485421.

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: licitație deschisă.

b) Tipul contractului: achiziție publică de servicii.

c) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Realizare PT modernizare Cămin Cultural - sat Somesu-Rece

d) valoarea estimată: între 10.000 - 25.000 RON.

3. Clasificare CPV: 74200000-1.

4. Termen de finalizare: 45 zile de la data atribuirii contractului.

5. Garanții solicitate: Ofertantul câștigător va constitui garanția de bună execuție 6% din valoarea contractului, prin scrisoare de garanție bancară.

6. a) Documentația necesară pentru elaborarea ofertelor se poate obține la sediul primăriei.

b) Costul unui exemplar al documentației este de 50 RON și se va achita în numerar la casieria primăriei.

c) Termen limită pentru depunerea cererilor pentru atribuirea documentației: 17.12.2007, ora 15.

7. a) Termen limită de depunere a ofertelor: 21.12.2007, ora 11.

b) Ofertele vor fi redactate în limba română.

8. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 21.12.2007, ora 11, în Sala de ședințe a primăriei.

9. Perioada de valabilitate a ofertelor este de minimum 60 zile, de la termenul limită de primire a ofertelor.

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului este "prețul cel mai scăzut".

11. Anunțul de participare la licitație a fost transmis spre publicare la MONITORUL OFICIAL R.A. în data de 28.11.2007.

(46/62.627)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 979 din data de 3 decembrie 2007