Prima paginăAnunțuriiulie 2006 › Membrii Comisiei Nationale de Acordare a Dreptului de Semnatura
6 iulie 2006

Membrii Comisiei Nationale de Acordare a Dreptului de Semnatura

Hotărârea Consiliului Național nr 1886 din 3 iulie 2006

În temeiul prevederilor art. 36 alin (7) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, Consiliul Național, întrunit în ședință ordinară în data de 3 iulie 2006, emite următoarea

HOTARÂRE:

Art. 1 - Până la numirea persoanelor care vor face parte din comisiile de acordare a dreptului de semnătură, Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură care a funcționat în mandatul 2002-2006 își va continua activitatea.

Art. 2 - Ordinul și membrii Comisiei de Acordare a Dreptului de Semnătură vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,
Arh. Șerban Sturdza