Prima paginăAnunțuriiulie 2006 › Membrii Colegiului director al O.A.R. National
6 iulie 2006

Membrii Colegiului director al O.A.R. National

În temeiul prevederilor art. 34 alin (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, Consiliul Național, întrunit în ședință ordinară în data de 3 iulie 2006, emite următoarea

HOTARÂRE:

Art. 1 - Membrii Colegiului director al Ordinului Arhitecților din România aleși prin vot secret de Consiliul național la ședința ordinară din data de 3 iulie 2006 sunt:

  1. arh. Vlad Gaivoronschi, vicepreședinte pe probleme de profesie și onorarii;
  2. arh. Șerban Țigănaș, vicepreședinte pe probleme de legislație și regulamente;
  3. arh. Emil Barbu Popescu, vicepreședinte pe probleme de educație și pregătire profesională;
  4. arh. Gheorghe Pătrașcu, vicepreședinte pe probleme de imagine, informare și relații publice;
  5. arh. Alexandru Bălan, vicepreședinte pe probleme de organizare, gestiune și relația cu membrii;
  6. arh. Doina Butică, trezorier.

Art. 2 - Președintele Ordinului Arhitecților din România este membru de drept al Colegiului director.

Art. 3 - Vicepreședintele pe probleme de profesie și onorarii sau vicepreședintele pe probleme de legislație și regulamente, și nu numai în această ordine, sunt înlocuitori de drept ai președintelui în caz de indisponibilitate a acestuia, așa cum a stabilit Conferința națională din 17-18 iunie 2006.

Președinte,
Arh. Șerban Sturdza