Prima paginăDespre OAR BucureștiForuri de conducere › Foruri de conducere 2014-2018

Structura OAR București

Foruri de conducere și comisii alese în Conferința Filialei București a O.A.R. din 19 mai 2014 – legislatura 2014-2018

Președinte

Consiliul de conducere

Membri supleanți:

Colegiul director

Colegiul Director a fost ales în ședința Consiliului Teritorial din 29 mai 2014.

Comisia Teritorială de Disciplină

Completul nr. 1

Completul nr. 2

Completul nr. 3

Membri supleanți

Secretar pentru probleme juridice al C.T.D.B: Nicolae Tănase George Alexandru

Comisia Teritorială de Cenzori

Membri supleanți

NOTĂ:

Începând cu luna august 2014, domnul arh. Florian Stanciu a solicitat retragerea din funcția de Vicepreședinte pentru probleme profesionale și din funcția de membru în Consiliul de Conducere al Filialei București a O.A.R. ales în Conferința Teritorială din 19 mai 2014.

În ședința Consiliului de Conducere Teritorial din 4 decembrie 2014 s-au luat următoarele hotărâri:

Secretar Executiv