Prima paginăEvenimente › Program de colaborare cu organizația arhitecților din Austria

Program de colaborare cu organizația arhitecților din Viena, Niederősterreich și Burgenland

OAR Filiala teritorială București a inițiat un program de colaborare cu Organizația similară a arhitecților din Viena, respectiv Kammer der Architekten und Inginieurkonsulenten fűr Wien, Niederősterreich und Burgenland.

Urmare a primelor corespondențe, în zilele de 13 și 14 noiembrie a.c. din partea acestei organizații ne-a vizitat o delegație formată din:

Discuțiile s-au centrat pe prezentarea comparativă a modului de funcționare a celor două organizații, a programelor internaționale de cooperare din care Kammer der Architekten und Inginieurkonsulenten fűr Wien, Niederősterreich und Burgenland face parte și a posibilităților de aderare a organizației București la acestea.

S-a mai discutat sistemul de inițiere și de desfășurare a concursurilor pentru investițiile municipalității. Delegația a vizitat centrul Bucureștiului și expoziția Bienalei de Arhitectură.

Vă vom ține la curent cu evoluția relațiilor de colaborare.

Purtător de Cuvânt O.A.R. București
arh. Iulia Stanciu