Prima paginăEvenimente › Dezbatere parcare subterană Piața Universității

Dezbatere privind proiectul parcajului subteran din Piața Universității

Stimati colegi,

Filiala București a OAR s-a autosesizat în urmă cu două săptămâni in privința nerespectării de către Prointec Romania, proiectantul parcării subterane din Piața Universității, a prevederilor PUZ-ului aprobat pentru această zonă.

In consecință au avut două întâlniri prealabile cu proiectantul la sediul nostru, cu care ocazie s-au solicitat explicații referitoare cu precădere la limitele parcajului precum și la legăturile sale cu solul, respectiv prezența căilor și rampelor de acces, scări și lifturi, asigurarea plantației de aliniament, guri de aerisire, elemente ale proiectului care crează servituți în spațiul public al pieții.

Au participat la acest dialog împreună cu președintele filialei, arh. Mihai Ene, vicepreșdinte al resortului profesional, arh. Dan Marin consultant al PUZ pe această zonă, arh. Stefan Bortnowski, vicepreședinte al OAR, arh. Justin Baroncea, membru al Consiliului Teritorial.
Din partea Prointec Romania au participat arh. Ester Gonzalez-Diez, director general, arh. Adrian Andrei, autor proiect si arh. Margareta Fotache.
La una din întâlniri a participat și arh. Gh. Pătrașcu în calitatea sa de Arhitect Sef al Capitalei.

Explicațiile oferite de către proiectant au invocat strict aspectele economice și tehnice, calitatea soluției arhitectural urbanistice fiind lăsată în plan secund, ca o consecință a soluțiilor propuse în proiect, deși în cursul dialogului s-a constatat ca există si alte rezolvări, alternative, care să nu vicieze amenajarea ariei civice pietonale de la sol.

Neexistând un angajament ferm din partea proiectantului privind disponibilitatea de a respecta PUZ-ul, am considerat oportună o dezbatere publică la nivelul structurilor și organizațiilor implicate în această acțiune de amploare, importantă pentru imaginea centrului capitalei.

La solicitarea conducerii filialei, miercuri 8 nov. 2010 s-a desfășurat la sediul GDS o dezbatere privind proiectul parcajului subteran din Piața Universității.
Au fost invitați reprezentanți ai Primăriei Municipiului București, Ministerului Culturii, Registrul Urbaniștilor, Organizației Propatrimonia, ONG-urilor, etc. și al proiectantului, compania Prointec Romania.
Motivația principală a acestei întâlniri o constituia nerespecatrea prevederilor PUZ-ului de către proiectantul parcajului subteran.
Din partea Primăriei Capitalei a participat dl. Victor Teodor Iovici, viceprimar și Arhitect Sef Gh. Pătrașcu.
După prezentarea de către Filială a celor două documentații, ale PUZ-ului și proiectului parcării subterane, accentuând obligația proiectantului de a nu se abate de la prevederile PUZ-ului aprobat, am solicitat desprinderea proiectului amenajării Pieței de cel al parcării, și organizarea de urgență a unui concurs, deschis tuturor arhitecților.

Intervențiile și luările de poziție ale participanților au fost unanime în sprijinul respectării prevederilor PUZ-ului și de obligare a proiectantulului să-și modifice în consecință soluțiile care îl încalcă.

Atât Viceprimarul cât și arhitectul șef s-au angajat în a lua măsurile de impunere a respectării legislației în domeniu, de protejare a acestui spațiu public reprezentativ și de organizare a concursului de arhitectură pentru Piața Universității, în colaborare cu OAR.

In încheiere am informat autoritățile privind hotărârea filialei de a monitoriza respectarea și aplicarea acestor angajamente.

prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc

Imagini de la dezbatere: