Prima paginăDezvoltare profesională continuă › Securitatea la incendiu în EUROCODURI - Un ghid pentru arhitecți
Curs:

Securitatea la incendiu în EUROCODURI - Un ghid pentru arhitecți

10 noiembrie 2017

OAR București anunță reluarea cursului:

Securitatea la incendiu în EUROCODURI - Un ghid pentru arhitecți

Data: 10 noiembrie 2017

Locul: sediul OAR București, în mansarda, str. Sf. Constantin 32, sector 1

Ora: 9:30 - 16:30

Îndrumători: ing. Șerban Sfârlos și ing. structurist Cătălin Boroianu.

Număr de locuri: max. 30              

Taxa de participare: 120 lei (membru OAR), 60 lei (stagiar - în limita a 10 locuri), respectiv 145 lei (non membru OAR - în limita a 4 locuri)

Data limita de înscriere: marți 7 noiembrie 2017, ora 16:00

Tema cursului a fost aleasă ca urmare a cerințelor exprimate de membrii noștri, prin chestionarul pe care aceștia au fost invitați să îl completeze anul trecut. Au fost atunci identificate câteva subiecte-cheie pe care arhitecții le doresc aprofundate, între care cele legate de normativul P118 au avut o pondere semnificativă: scenariul de securitate la incendiurezistența la foc a materialelor și calculul sarcinii termice, calculul distanțe de evacuare/ tipuri de evacuare/ căi de evacuare. 

Cursul abordează teme folositoare arhitecților în activitatea curentă:

Detalii despre îndrumător

dr. ing. Sfârlos Dumitru-Șerban este specialist în ingineria securității la incendiu, verificator de proiecte și expert tehnic în toate domeniile Cc și toate specialitățile Ci, evaluator de risc în incendiu și doctor în domeniul ingineriei civile (doctorat în „Siguranța la foc, exigență de performanță în proiectarea construcțiilor”). Are 26 de ani de activitate în domeniu, dintre care ultimii 9 în cadrul serviciului de avizări – autorizări (ISU București). A elaborat și prezentat numeroase cursuri de specialitate și este membru în colectivul de elaborare al Normelor de 
prevenire și stingere a incendiilor la proiectarea metroului.

Modalități de înscriere

Pentru înscriere este necesară achitarea taxei de participare, într-una din următoarele variante:

 - la casieria filialei – str. Sf. Constantin nr. 32, sector 1, București – unde se va semna și contractul cu OAR. Este necesar să aveți buletinul sau ștampila firmei (dacă doriți factura pe persoană juridică).

prin transfer bancar - Pentru aceasta, se trimit datele de facturare pe mail către filială –contact@oar-bucuresti.ro  În cazul în care doriți factura pe persoana fizică, este necesară și o copie după buletin. Dacă factura se face pe firmă, se trimit datele firmei (CIF, nr. din registrul comerțului, cont bancar, adresă și numele reprezentantului legal). Transferul se realizează în contul RO14BTRLRONCRT0295885004, deschis la Banca Transilvania Agenția Universitate. Dovada plății se va trimite pe mail la filială, contractul și factura în original urmând să fie înmânate participanților la curs.