Prima paginăDezvoltare profesională continuă › Spațiul public și designul urban – limite și limitări
Atelier interactiv:

Spațiul public și designul urban – limite și limitări

9 iunie 2017

Îndrumător: Mirela Duculescu

Număr de locuri: 30 dintre care 4 pentru studenți, respectiv 4 pentru non-membri OAR.

Taxa de participare: 120 RON pentru membrii OAR, 60 RON pentru stagiari si studenți arhitecți, 145 pentru non-membrii OAR

Loc: mansarda noului sediu OAR București – str. Sf. Constantin nr.32, sector 1 București

Data: 9 iunie 2017

Orele: 10:00-16:00

Data limită de înscriere: 6 iunie, ora 12:00

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România vă invită la un atelier interactiv ce își propune să faciliteze o dezbatere profesională despre locuirea în spațiul public urban (în raport cu amenajarea sa) și despre producția și modelarea limitei fizice aflate la intersecția dintre spațiul privat și spațiul public.

Vor fi prezentate diferite direcții de aprofundat în practica profesională, cu scopul de a stimula o gândire divergentă de tip both sides. Participanții proiectanți vor fi încurajați să se imagineze în poziția utilizatorului de spațiu public, pornind de la premisa că înțelegerea noastră asupra acestei noțiuni este asemănătoare.

Atelierul se centrează pe felul în care reacționează sau interacționează proiectanții prin proiectele lor specifice, din perspectiva privată, cu celălalt (orașul) și cu ceilalți (spațiul public).

Astfel, atelierul își propune să împingă limita fizică a participantului proiectant (norme, cerințe investitor, presiune imobiliară) către o limită etică profesională.

Participanții vor fi încurajați să discute propriile probleme din viața zilnică, și vor fi de asemenea utilizate fragmente din documente actuale și filme (Urbanized/ Design Trilogy, 2011, de Gary Hustwit).

Subiecte abordate în cadrul cursului:

- rezultatul unei scurte cartografieri a situației existente -- identificarea prin studii de caz a problematicii actuale din București privind rezolvarea limitei dintre privat și public;

- cum funcționează în București dreptul la oraș (the right to the city)? cui aparține și cine decide ?

-  cum se raportează sănătatea fizică și psihică la calitatea locuirii în spațiul public ?

- raportul dintre nevoia individuală/ privată și nevoile colective/ publice și cum se reflectă în tipologia și configurarea spațiilor publice, precum și în formularea unei noi calități anexate profesiei, cea de citizen designer;

- spații socio-politice și producția de spațiu public (cine, limite) / propagandă, utopii socialiste, modernism și critica sa, postsocialism, spații actuale ale protestului și negocierii contractului social în democrație;

- mobilier urban în context, nevoi și activități în spațiul public urban deschis, noțiunea de shared space, tipologia echipamentului urban;

- studiu de caz pentru spațiul public prin acupunctură urbană – Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Verona  și Street Delivery în București (replicat la nivel național --Timișoara, Iași; Someș Delivery la Cluj, urmează Alba Iulia)

- ce înseamnă design pentru sectorul public ? ce înseamnă smart city ? câtă putere au primarii mandatați în raport cu politicul ? este cultura spațiului public un factor determinant pentru competiția economică actuală dintre orașe ? putem vorbi despre a win-win situation (administrație, investiții private, calitatea vieții cetățeanului) ? sunt întrebări deschise, iar practica profesională le poate aprofunda !

Detalii despre îndrumător

Mirela Duculescu este istoric de artă, lector doctor în istoria și teoria designului la Universitatea Națională de Arte/ lector asociat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, coordonator de programe la Fundația Pro Patrimonio. Activitate de cercetare în istoria arhitecturii și a designului, autor și editor de cărți și articole de specialitate, organizare de expoziții și jurizare de concursuri pentru design, interesată de activarea patrimoniului de arhitectură, meșteșuguri și regenerare urbană. De-a lungul timpului s-a implicat ca inițiator, autor de concept și organizator al evenimentului Street Delivery din București, de impactul intervențiilor privind arhitectura și designul în spațiul public urban.

Modalități de înscriere

Pentru înscriere este necesară achitarea taxei de participare, într-una din următoarele variante:

- la casieria filialei – str. Sf. Constantin nr.32, sector 1, București – unde se va semna și contractul cu OAR. Este necesar să aveți buletinul sau ștampila firmei (dacă doriți factura pe persoană juridică).

- online, sau prin transfer bancar. Pentru aceasta, se trimit datele de facturare pe mail către filială – contact@oar-bucuresti.ro  

În cazul în care doriți factura pe persoana fizică, este necesară și o copie după buletin. Dacă factura se face pe firmă, se trimit datele firmei (CIF, nr. din registrul comerțului, cont bancar, adresă și numele reprezentantului legal). Transferul se realizează în contul IBAN RO62.BRDE.410S.V020.1326.4100, deschis la BRD suc. ACADEMIE. Dovada plății se va trimite pe mail la filială, contractul și factura în original urmând să fie înmânate participanților la curs.