Prima paginăAnunțuriiulie 2024 › Întâlnire președinte și Colegiul Director OAR cu membrii filialelor București și Dunărea de Jos
3 iulie 2024 • Agenda O.A.R. București

Întâlnire președinte și Colegiul Director OAR cu membrii filialelor București și Dunărea de Jos

Vă rugăm să distribuiți membrilor filialelor dumneavoastră invitația anexată.

Cu stimă,

Iulian Țepure
Secretar
Ordinul Arhitecților din România

str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150

e-mail: office@oar.archi
 www.oar.archi

--------------------------------------------------

Răspunzând unor necesități evidente și imediate, OAR s-a angajat într-o campanie de actualizare și modificare a cadrului normativ intern – Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul-cadru al filialelor, Codul deontologic. Toate aceste documente implică decizii cu impact asupra tuturor membrilor și asupra activității profesionale în domeniul arhitecturii.

Dorim ca în acest proces de reglementare să cunoaștem opinia membrilor OAR și să putem ajunge la decizii care să reflecte cât mai bine realitatea organizației și a profesiei și să răspundă în cât mai mare măsură necesităților și problemelor cu care ne confruntăm.

În acest scop organizăm în perioada martie-iulie întâlniri ale președintelui și colegiului director cu membrii OAR în filialele teritoriale din toată țara. Întâlnirea cu membrii filialelor București și Dunărea de Jos va avea loc luni, 8 iulie începând cu ora 17.30, la București.

Președintele și Colegiul director al OAR, cu sprijinul Filialei teritoriale București

Ștefan Bâlici

Locul întâlnirii: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Sala Frescelor Strada Academiei, nr. 18-20, București