Prima paginăAnunțurifebruarie 2024 › Programul de activități și acțiuni al OAR București pentru anul 2024
13 februarie 2024 • Agenda O.A.R. București

Programul de activități și acțiuni al OAR București pentru anul 2024

A. Arhitect Forum – despre profesie – direcție strategică OARB

A.1. Programul „Arhitect antreprenor”

Bursă de joburi de arhitectură București - platformă online pentru locuri de muncă arhitecți în capitală – martie/mai 2024

Piața muncii de arhitectură în București - studiu și analiza situației profesiei de arhitect în capitală – februarie/decembrie 2024

Cursurile de manager de proiect cu atestat Ministerul Muncii - OAR București prin formatori atestați, asigură cursuri de management de proiect pentru arhitecți, finalizate cu examen și atestat recunoscute de Ministerul Muncii – februarie/decembrie 2024

Tabără și workshop - „Managementul firmei de arhitectură” _ continuarea cursului organizat prin OAR București, „Managementul firmei de arhitectură” sub forma unei tabere de lucru, în parteneriat cu Uniunea Arhitecților din România – martie/iulie 2024

Prelegerile „Business & marketing & arhitectură” - prelegeri pentru formarea competențelor de business, comunicare, marketing și sales orientate către arhitecți - februarie/decembrie 2024

A.2. Programul „Atelierul de arhitectura OARB”

Conferințele „AI și arhitectura” - continuarea programului OARB de conferințe și dezbateri dedicate influenței AI în zona arhitecturii - februarie/decembrie 2024

Conferințele „Arhitect practician” - conferințe, prelegeri și dezbateri cu privire la subiecte de utilitate pentru practicarea profesiei de arhitect - februarie/decembrie 2024

Programul „Acțiuni de sprijin arhitecți stagiari” - acțiuni, cursuri, prelegeri și ateliere pentru sprijinul arhitecților stagiari - februarie/decembrie 2024

Cursuri, ateliere, prelegeri tehnologii și materiale _ cursuri, ateliere, prelegeri despre materiale, tehnologii din construcții și modul lor de punere în operă - februarie/decembrie 2024

Întâlniri arhitecți- verificatori, arhitecți - experți judiciari, arhitecți - amenajări de interior - întâlniri trimestriale la filiala OAR București- februarie/decembrie 2024

Atelier CATUC; Atelier NZEB; Atelier BIM, Atelier Asigurări profesionale - ateliere, prelegeri dedicate pentru explicarea celor patru domenii - februarie/decembrie 2024

Întâlnirile „Arhitectură și jurisprudență” - program cu dezbateri și ateliere de cazuistică cu situații juridice din practica de proiectare din capitală, drepturi de autor- februarie/decembrie 2024

Activități Gdl Profesional

A.3. Programul „Dialog administrativ”

Checklist „Dovada” _ definitivarea unui checklist pentru verificarea datelor transmise pentru emiterea dovezii - februarie/martie 2024

Checklist „Proiectul de arhitectură” - definitivarea unui checklist privind conținutul documentațiilor folosite în diversele etape de avizare; acțiune inițiată în baza dialogului cu primăriile din București- februarie/octombrie 2024

Planul de situație - ghid privind conținutul și modul de reprezentare a informației pe planul de situație ce este predat primăriilor din Capitală - februarie/iulie 2024

Atelierul de arhitect șef (program împreună cu UAUIM) - atelier opțional cu credite pentru studenții arhitecți în vederea formării profesionale în administrație- martie/decembrie 2024

Glosarul de termeni de arhitectura și construcții - dezvoltarea glosarului OARB cu termeni noi și realizarea unor evenimente în acest sens - februarie/decembrie 2024

Dialogul cu arhitecții șefi ai Bucureștiului _ întâlniri constante de dialog între OARB și arhitecții șefi ai primăriilor din București - februarie/decembrie 2024

Platforma online „Dialog primării” _ platforma digitală online despre dialogul dintre primăriile bucureștene și arhitecți – februarie/mai 2024

A.4 Conferințele de utilitate publică ale OARB

Întâlniri pe teme de interes general despre arhitectură, profesie și oraș, realizate împreună cu grupurile de lucru ale OAR București

Activități gdl Reglementări, gdl Dialog Primarii, gdl Comunicare.

B. București Forum – despre oraș, patrimoniu și calitatea arhitecturii – direcție strategică OARB

Anuala de Arhitectură București 2024 – Summit-ul Capitalelor Europene pentru arhitectură, administrație și construcții – programul de acțiuni și evenimente ale Anualei – februarie/decembrie 2024

Platforma online „Locuiesc în București” – platforma interactivă digitală pentru supravegherea calității locuirii în București – februarie 2024

Concursuri de soluții și apel de idei în București – concursuri cu diferite primării din București – februarie/decembrie 2024

Raportul pentru București 2023-2024 – definitivarea raportului și publicarea lui – februarie/decembrie 2024

Programul 112 Patrimoniu – Gdl 112 Patrimoniu – acțiunile specifice grupului de lucru – februarie/decembrie 2024

Întâlniri cu ocazia alegerilor locale 2024 - dialog cu fiecare candidat la funcția de Primar General al Bucureștiului

Conferințele de utilitate publică ale OARB – întâlniri pe teme de interes general despre arhitectură, profesie și oraș, realizate împreună cu grupurile de lucru ale OAR București

Activități gdl „Spațiu public”, gdl „Raport pentru București”, gdl „112 Patrimoniu”

C. Comunitatea OAR București - direcție strategică OARB

Campania telefonică cu membri OAR București – dialog cu toți membrii din filiala OAR București – februarie/mai 2024

Marțea arhitecților – eveniment lunar de întâlnire cu colegii la filialăfebruarie/decembrie 2024

Studiul sociologic filiala OARB – studiu realizat de echipa de sociologi - februarie/mai 2024

Programul EXPOHubOARB – programul anual de expoziții din cadrul OAR București – ianuarie/decembrie 2024

Programul B2B Hub OARB - asigurarea gratuită a unui spațiu de întâlniri cu clienții pentru membrii din OAR București – ianuarie/decembrie 2024

Cupa de schi a arhitecților – ediția a XI-a a cupei de schi la Predeal – februarie 2024 + alte evenimente sportive.

Întâlnirile săptămânale cu președintele OAR București - întâlniri programate în fiecare zi de luni între orele 15:00/17:00 – februarie/decembrie 2024

Programul PODCAST OAR București – programul de emisiuni inițiat de filială – februarie/decembrie 2024

Conferințele de utilitate publică ale OARB – întâlniri pe teme de interes general despre arhitectură, profesie și oraș, realizate împreună cu grupurile de lucru ale OAR București

Activități gdl Comunicare, gdl Reglementari, gdl Spațiu Public

Comunitatea OARB – despre comunitatea arhitecților – direcție strategică