Prima paginăAnunțuriseptembrie 2023 › Proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București
18 septembrie 2023 • București

Proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București

Primăria Municipiului București a anunțat pe 15 septembrie deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 

- proiectul de hotărâre C.G.M.B; 

- anexa 1 regulament privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București; 

- anexa 2 – fișa de proiect;

- referat de aprobare primar general nr. 153407/14.09.2023.

- raport de specialitate al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate cu nr. 150023/07.09.2023.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției www.pmb.ro, la secțiunea Consiliul General al Municipiului București/Proiecte supuse dezbaterii publice (nr. Proiect 1648), și poate fi consultat la sediul instituției din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. 

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30-18.30. 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 02.10.2023 prin siteul www.pmb.ro, са mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro, relatiipublice@pmb.ro ,

Prin poștă pe adresa P.M.B. B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Direcția Asistență Tehnică și Juridică; la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C), în zilele de luni, marți, joi și vineri între orele 08.30-16.30, și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30- 18.30. 

Tel 021 305 55 00/ interior 3022/3109 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 30.10.2023. 

Informații suplimentare puteți obține la telefon 0213055500 interior 3021, 3022. 

E-mail: proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro, persoană de contact: Andreea Voicilă. 


Fișiere atașate: