Prima paginăAnunțuriiulie 2023 › Lansare înscrieri sesiune acordare drept semnătură septembrie 2023
13 iulie 2023 • Profesional

Lansare înscrieri sesiune acordare drept semnătură septembrie 2023

Începând de miercuri, 12 iulie 2023, și până la data de 14 august 2023, inclusiv, se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183/01.02.2019 (pe care o anexăm împreună cu instrucțiunile aferente). Sesiunea propriu-zisă va avea loc în perioada 13 septembrie - 6 octombrie 2023.

În vederea participării la interviul online pentru dobândirea dreptului de semnătură, rugăm candidații să parcurgă cu atenție documentul atașat, denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară interviul online.

Astfel, subliniem faptul că participarea la interviu este condiționată de încărcarea, cu cel puțin 7 zile înainte de interviu, în spațiul de stocare din cloud, pe care OAR îl va pune în timp util la dispoziția fiecărui candidatat, a următoarelor documente:

  1. declarația pe propria răspundere a candidatului  privind obligația respectării caracterului confidențial al interviului;
  2. declarația de consimțământ a îndrumătorului (pentru proiectele care urmează a fi prezentate în interviu);
  3. piesele scrise și desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului, în format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului; piesele nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, elemente suplinite de existența declarației de consimțământ a acestuia;
  4. prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține interviul (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezentând  o sinteză a pieselor încărcate în spațiul de stocare în cloud); această prezentare grafică trebuie să  urmărească exemplificarea Misiunilor Arhitectului, în ordinea în care acestea sunt expuse în Normele metodologice de acordare a dreptului de semnătură (anexate), aprobate în CN prin Hot. 1274 din 11.06.2018.

Rugăm participanții la sesiune să își pregătească încă de pe acum materialele care le vor fi necesare la interviu, astfel încât, în momentul primirii linkurilor de încărcare în Google drive, să acționeze cu eficacitate. Cu 7 zile înainte de interviu încărcarea nu mai este posibilă. 

Menționăm că nu se mai trimit niciun fel de documente în formă fizică la sediul OAR (cum ar fi de exemplu, declarațiile pe propria răspundere ale candidaților și de consimțământ ale îndrumătorilor, care se vor încărca, de asemenea, în cloud).

Anexăm documentele care reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură.Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi www.oar.archi


Fișiere atașate:

Acordarea dreptului de semnătură →