Prima paginăAnunțuriiunie 2022 › Invitație întâlnire cu arhitectul Ștefan Bâlici - candidat președinție OAR
28 iunie 2022 • Agenda O.A.R. București

Invitație întâlnire cu arhitectul Ștefan Bâlici - candidat președinție OAR

Miercuri, 29 iunie, începând cu ora 18:00, va avea loc întâlnirea dintre reprezentanți ai Filialei București a OAR și arh. Ștefan Bâlici.  Întâlnirea are loc la Nod Makerspace (Splaiul Unirii nr. 160) la invitația candidatului la funcția de președinte al OAR. Tema discuției propusă de Ștefan Bâlici este despre practica de arhitectură, despre practicieni și despre lumea în care este practicată arhitectura în zilele noastre.

Plecând de la teme și proiecte prioritare, respectiv obligații morale ale arhitecților, Ștefan Bâlici își dorește o discuție liberă despre cum se pot organiza mai bine arhitecții în cadrul OAR. Scopul declarat este acela de a fi atins potențialul fiecăruia în parte și de a contribui la binele societății.

Invitația de miercuri, 29 iunie, la Nod Makerspace (Splaiul Unirii nr. 160), ora 18.00, este adresată tuturor arhitecților interesați. 

În cadrul Filialei București a OAR oferim spațiu de promovare colegilor care candidează la funcția de președinte al OAR în cadrul Conferinței Naționale a Ordinului Arhitecților din România din 2-3 iulie 2022.

O scurtă expunere de motive care însoțește candidatura arh. Ștefan Bâlici la președinția OAR:

“Motivele pentru care candidez și ce mă recomandă:

Candidez pentru a contribui, în continuarea celor realizate de organizație până acum, la extinderea și dezvoltarea instrumentelor și acțiunilor prin care OAR asigură calitatea și impactul social benefic al actului arhitectural și consolidează cultura arhitecturală.

Mă poate recomanda experiența pe care o am ca urmare a funcționării în toate segmentele practicii profesionale – birou de proiectare, societate civilă, universitate, aparatul administrativ public – atât în țară, cât și pe plan internațional, ceea ce îmi oferă o imagine panoramică a profesiei în relația ei cu societatea și îmi permite o cunoaștere largă a problemelor și a potențialului de creștere a calității care există în fiecare segment.

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă

1. Creșterea calității mediului construit din România.

2. Consolidare internă – prin antrenarea mai largă a membrilor, continuare a activității de procedurare, optimizare administrativă.

3. Deschidere către societate – către comunitate și comunități, pornind de la valori împărtășite, referitoare la arhitectură, urbanism, peisaj, patrimoniu cultural.

4. Consolidarea relației cu autoritățile și instituțiile statului, în scopul optimizării activității legislativ-normative și administrative în domeniul arhitecturii și mediului construit.

5. Creșterea profilului public cultural al organizației – dezvoltarea programelor derulate prin TA și prin promovarea publică a impactului benefic al acestora pentru calitatea mediului construit din România.

6. Facilitarea și stimularea implicării tinerilor în organizație și în problemele arhitecturii.

7. Stimularea cercetării aplicate în domeniul arhitecturii, ca bază a unei practici actuale de calitate.

8. Actualizare a practicii profesionale, pentru a include imperativele și prioritățile societății actuale, așa cum sunt acestea formulate în documente de politică publică internaționale și naționale – în special adoptarea abordării bazate pe drepturile omului (cu aplicarea principiilor designului universal și a adaptării rezonabile), integrarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, a obiectivelor calitative cuprinse în Pactul Verde European și Noul Bauhaus European. Activitățile concrete pe care intenționez să le propun și/sau realizez pentru atingerea obiectivelor propuse:

1. Dialogurile privind calitatea mediului construit – dezvoltarea unui program de dezbateri, seminarii, prelegeri, cursuri, care să conducă la stabilirea de obiective și înțelesuri împărtășite larg privitoare la calitate, care să poată sta la baza altor programe și acțiuni ale OAR.

2. Angajamentul pentru calitate – definirea și adoptarea unui set de principii, criterii, măsuri și acțiuni menite să crească nivelul de calitate al practicii arhitecturale și urbanistice din România.

3. Mecanism permanent de dialog și colaborare cu autoritățile și instituțiile publice, pentru găsirea modalităților practice prin care OAR poate contribui la procesele de elaborare legislativă și normativă și poate sprijini sectorul public în scopul unei mai bune activități administrative în domeniul arhitecturii și mediului construit.

4. Dezvoltarea rețelei de parteneriate și colaborări, pe plan național și internațional, care să crească profilul profesional și public al OAR.

5. Protejarea patrimoniului cultural – dezvoltarea acțiunilor și programelor existente ale OAR dedicate protejării patrimoniului arhitectural, urbanistic și peisagistic și integrării acestuia în viața societății actuale; extinderea la nivel național a inițiativelor locale existente.

6. Extinderea tematică și creșterea ofertei programului de cursuri și activități de dezvoltare profesională.

7. Dezvoltarea și actualizarea cadrului de proceduri interne ale organizației – în special cele care privesc stagiul, acordarea dreptului de semnătură, cercetarea disciplinară.

8. Digitalizarea extinsă a activității organizației, în continuarea programelor și proiectelor anterioare – e.g. SIC, SIOAR, EDU, TA. 

În opinia mea Ordinul Arhitecților din România este: Organizația esențială pentru recuperarea și dezvoltarea calității mediului de viață în România.”