Prima paginăAnunțuriianuarie 2022 › Cazul Piața Matache: OAR București susține concursul de soluții de arhitectură înaintea oricărui studiu de fezabilitate
12 ianuarie 2022 • Patrimoniu

Cazul Piața Matache: OAR București susține concursul de soluții de arhitectură înaintea oricărui studiu de fezabilitate

Piața Matache, o zonă vie și cu tradiție istorică a Bucureștiului, a fost la începutul anilor 2010 obiectul unei intervenții abuzive a Primăriei Municipiului București, față de care atât societatea civilă, cât și întreaga comunitate profesională — nu numai OAR București, ci și OAR Național — au reacționat prompt și energic.

Intervenția ilegală de atunci a lăsat în trupul orașului o rană adâncă, atât fizică cât și simbolică, iar necesara ei vindecare presupune din partea actualei administrații decizii și acțiuni bine fundamentate. Ele trebuie gândite în profunzime și pe termen lung, în așa fel încât profesioniștii să poată răspunde prin proiecte exemplare, ridicând cu adevărat calitatea vieții urbane.

De aceea, OAR București salută intenția Primăriei Sector 1 de a organiza un concurs de soluții pentru restructurarea Pieței Matache și zona aferentă ei. Acest concurs trebuie să premeargă orice altă formă de intervenție în zonă, deci și Studiul de fezabilitate postat de Primărie pe SICAP.

Studiul de fezabilitate, în mod normal, ar trebui să ofere estimări, coeficienți  și cifre, foarte utile organizării unei proceduri de achiziție. Din păcate, în legislația actuală, studiul de fezabilitate cere o

documentație excesivă ce se poate realiza doar pe baza  unei soluții de arhitectură, ce anulează practic realizarea oricărui concurs. De aceea, studiul de fezabilitate, generează soluția de arhitectură, ceea ce, în cazul Pieței Matache, este un pas riscant, din cauza complexității și problemelor din zona care nu pot fi rezolvate decât printr-un concurs de soluții.

Pentru un concurs de soluții ce are la bază dialogul și dezbaterea

În acest sens, săptămâna trecută, reprezentanții OAR București au purtat un dialog profesional cu Primăria Sector 1 despre abordarea problemelor complexe ale întregii zone afectate prin intervenția abuzivă din 2010, recomandând concursul de soluții în locul procedurii de licitație pentru un studiu de fezabilitate, declanșată prematur și încă insuficient fundamentată. OAR București a atras atenția asupra riscurilor aplicării unor proceduri pripite în restructurarea sustenabilă a unui țesut avariat, care are nevoie de intervenții atente, bine documentate și profesioniste.

În paralel, OAR București a abordat această problemă și cu Arhitectul-șef al Capitalei care a precizat că, pentru zona Piața Matache-Calea Griviței-strada Gheorghe Polizu-strada Buzești, concursul reprezintă cea mai bună procedură care să ducă la identificarea celei mai potrivite soluții de reabilitare a zonei.

Fără îndoială că demersul inițial al Primăriei Sectorului 1 de a licita un studiu de fezabilitate are o intenție bună – reabilitarea unei zone centrale importante, aflată într-o stare de degradare și incertitudine –,  dar dificultatea rezolvării zonei este prea mare pentru a opera cu proceduri pentru care nu calitatea este criteriul principal de decizie.

Așa cum o arată practica internațională, dar și recentele precedente naționale, concursul de soluții s-a dovedit a fi singura procedură care poate duce la selecția celui mai adecvat concept prin care Piața Matache și zona destructurată din jurul ei să fie redate bunei funcționări a orașului și vieții locuitorilor lui.   

Hotărârea Primăriei Sectorului 1 de a se baza pe un concurs ne demonstrează că demersurile noastre au fost înțelese, dar pentru aceasta procedura de licitație trebuie retrasă.  În felul acesta se va putea organiza un concurs adecvat, conform cu toate standardele profesionale ale Uniunii Internaționale a Arhitecților pe care le susținem.

OAR București, alături de departamentul de concursuri al OAR, își exprimă disponibilitatea de a ajuta Primăria Sector 1 pentru organizarea unui astfel de concurs, în urma căruia expertiza profesională a unui juriu cu recunoaștere națională și internațională să poate selecta proiectul care va reabilita și restructura această zonă, redându-i o viață contemporană.

O documentație deja existentă

Între 2014 și 2016, prin efortul profesional al unor colegi arhitecți implicați și în administrație, s-a mai făcut o tentativă de organizare a unui concurs, ca reparație pentru intervenția distructivă din 2010. Demersul, susținut și de OAR București, nu a fost însă acceptat de administrația precedentă.

Cu această ocazie a fost însă întocmită cu seriozitate o documentație de concurs care a luat în calcul perimetrul amputat atât sub aspect urban, cât și social. Este un dosar amplu, alcătuit profesional și care, actualizat, poate oricând să stea la baza unei proceduri competitive complexe și bine fundamentate.

Documentația, aflată în arhiva PMB, include planșe și studii fără de care nu se poate construi un concept adecvat de revitalizare și refuncționalizare a zonei: delimitarea clară și motivată a zonei de intervenție, ridicarea topografică, studiul istoric, studiul de circulație, planuri etc. Aceste materiale au la bază și concluziile discuțiilor cu reprezentanții comercianților din zonă care au fost afectați de intervențiile anterioare, inclusiv de demolări.

OAR București atrage atenția asupra faptului că zona ascunde multe probleme structurale, urbane, arhitecturale și sociale care trebuie luate în considerare și de care nu s-a ținut cont în anunțul de licitație.  Dintre acestea amintim numai două:

1/ Clădirea Halei Matache ca simbol al zonei.

OAR București precizează că orice intervenție în zona destructurată, trebuie să țină cont de o soluție de „restituire” a vechii hale în noul context.

Deși invizibilă acum, Hala Matache Măcelaru rămâne inima simbolică a zonei, încă prezentă în Lista Monumentelor Istorice (sub codul B-II-m-B-18182). Dispariția ei nu a avut autorizație de demolare și s-a făcut prin demontare, ceea ce face ca hala să existe atât din punct de vedere juridic, cât și ca părți componente care, chiar dacă nu complete, pot fi readuse la locul lor, reîntregind astfel semnificația istorică a întregii zone.

Încă de la începutul anilor 2010, s-au purtat rânduri de discuții profesionale și s-au inițiat studii și proiecte alternative privind modul în care va fi integrată refacerea și restituția vechii clădirii în actuala configurație de circulație.

Acest aspect trebuie să constituie un criteriu obligatoriu de concurs, un gest simbolic care nu numai că nu poate fi ocolit, dar trebuie tratat cu maximă seriozitate profesionale si urbanitate.

2/ Modernizarea pieței agroalimentare.

Actuala Piață Matache este încă o piață funcțională foarte activă, dar care are nevoie de revitalizare și refacere. OAR București a atras atenția și asupra faptului că orice preluare de noi modele de programe urbane agroalimentare trebuie făcută critic, prin adaptare selectivă la contextul specific.

Capitala este plină de exemple de piețe care au fost modernizate fără să se țină cont de natura economică și socială specifică a acestui tip de comerț. Nu vrem să se întâmple la fel și cu piața Matache. O temă de proiectare contemporană pentru un astfel de program trebuie realizată și în dialog cu oamenii direct implicați în acest comerț și care trăiesc în acest sistem agroalimentar. Orice intervenție viitoare trebuie să ia în calcul ca vadul pieței agroalimentare să nu  fie compromis  prin anihilarea  fluxului și comerțul de zi cu zi specific micilor producători și piețelor urbane tradiționale bucureștene.

Zona Matache așteaptă concursul de soluții și retragerea licitației pentru studiul de fezabilitate

Având în vedere cele de mai sus, OAR București atrage atenția asupra faptului că orice intervenție urbană trebuie să aibă la bază studii reale și aprofundate ale zonei; altfel, răspunsul va fi irelevant sau complet greșit, iar repercusiunile lui vor afecta negativ întregul oraș.

OAR București își exprimă, încă o dată, disponibilitatea de a fi alături de Primăria Sectorului 1 și de a o ajuta într-o procedură concurențială adecvată, corectă nu numai din punct de vedere juridic, ci și profesional — un gest necesar pe care orașul îl așteaptă.

OAR București colaborează și își aduce sprijinul către toate instituțiile și administrațiile  care doresc să implementeze proceduri transparente, corecte și care îmbogățesc spațiul construit al Capitalei prin măsuri de calitate, atente cu cetățenii și contextul urban.

Imaginile reprezintă macheta realizată pentru concursul Piața Matache de către OAR București, în colaborare cu PMB, în anul 2014.