Prima paginăAnunțuridecembrie 2021 › Sesiunea de comunicări științifice INP (14-15 decembrie) și alte evenimente pentru patrimoniu ale săptămânii
13 decembrie 2021 • Evenimente

Sesiunea de comunicări științifice INP (14-15 decembrie) și alte evenimente pentru patrimoniu ale săptămânii

INVITAȚIE: Reluăm tradiția Sesiunii anuale de comunicări științifice a Institutului Național al Patrimoniului, cu o ediție 2021 în format restrâns și adaptat contextului pandemic. Vă invităm, așadar, să vă alăturați ONLINE, în acest final de an, unor discuții importante pentru viitorul domeniului nostru.  Abordăm teme actuale, cu miză importantă, după o perioadă dificilă pentru cercetarea, monitorizarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural.
Prima zi - 14 decembrie - este rezervată problematicilor patrimoniului construit și ale celui imaterial, iar ziua a doua - 15 decembrie - este dedicată patrimoniului digital.
  Pentru a participa la sesiunile tematice și adresa întrebari și comentarii invitaților este necesar să vă înregistrați în platforma Zoom Webinar (vă rugăm să accesați acest link). Înscrierea permite participarea la ambele zile ale Sesiunii de comunicări științifice.

PROGRAM

Ziua 1 - 14 decembrie

09.00-09.15 Salutul organizatorilor și introducere la tematica primei zile a sesiunii  
09.15-11.15
Studii și cercetări care fundamentează protejarea patrimoniului imobil
moderator: Irina Iamandescu
 • Petru Mortu (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București) – Studiul istoric-arhitectural – repere metodologice.
 • Ileana Burnichioiu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) – De la stratigrafia parietală la arheologia arhitecturii.
 • Ioana Maria Petrescu (INP, București) – Principii de evaluare a patrimoniului industrial. Studiu de caz: Platforma Rulmentul.
 • Alexandra Stângă (INP, București) – O propunere de clasare în Lista monumentelor istorice - fosta Fabrică de Chibrituri – Filaret.
 • Virgil Apostol (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, București), Răzvan Mateescu (Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca) – Sarmizegetusa Regia, noile cercetări pentru fundamentarea restaurării incintei fortificate.
* Prezentare de proiect: Inventarierea bisericilor istorice de lemn din România. Proiect-pilot: bisericile de lemn din jud. Arad (Amalia Ignuța – Asociația Culturală Vernacular)
 
  11.30-13.30 Restaurarea structurală – către noi abordări
moderator: Ștefan Bâlici
 • Radu Văcăreanu (Universitatea Tehnică de Construcții, București) – titlu rezervat.
 • Cătălin Neagoe (Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române, București) – Repere privind intervențiile structurale în cazul monumentelor istorice din perspectiva riscurilor.
 • Matei Sumbasacu (Asociația Re:Rise, București) – Intervenții pentru reducerea riscului seismic la construcții din zidărie. Necesități și perspective.
 • Paul Ioan, Ștefan Geantă (sc Profesional Construct srl, București) – Aspecte practice privind intervențiile structurale asupra clădirilor istorice.
* Prezentare de proiect: Antiseismic District (Alberto Groșescu – ARCEN)
 
  14.30-16.30 Restaurarea arhitecturii de lemn – repere pentru o schimbare necesară
moderator: Ștefan Bâlici
 • Alexandru Baboș (Serviciul de patrimoniu din Linköping, Suedia) – Cercetarea bisericilor de lemn și condiționările pe care le ridică pentru intervențiile de restaurare.
 • Cristina Serendan (Universitatea Națională de Arte, București) – Pictura bisericilor de lemn. Probleme de conservare induse de starea structurii de lemn.
 • Vladimir Obradovici (Asociația Biserici Înlemnite, Timișoara) – Repere pentru o metodologie de intervenție arhitecturală.
 • Cătălin Roibu (Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava, Facultatea de Silvicultură) – Lemnul – sursă de informație. Datare dendrocronologică, identificare de specii, climat și civilizație.
* Prezentare de proiect: Biserici înlemnite din Banat (Vladimir Obradovici – Asociația Biserici Înlemnite)
 
  17.00-19.00 Patrimoniul imaterial – creatori, păstrători, transmițători
moderatori: Ioana (Repciuc) Baskerville, Ștefan Bâlici
 • Corina Mihăescu (INP, București) – Demersuri actuale în conservarea patrimoniului cultural imaterial. Tehnici de lucru ale ceramicii de Horezu, element de patrimoniu imaterial UNESCO: Monitorizare 2021.
 • Ondina Tăut (INP, București) – Exemple de bună practică, metode și instrumente de salvgardare a patrimoniului imaterial în Uniunea Europeană.
 • Ciprian Ștefan (Complexul Național Muzeal ASTRA, Sibiu) – Valorizarea patrimoniului imaterial.
 • Anamaria Iuga (Muzeul Național al Țăranului Român, București) – Obiceiurile și transmiterea lor.
 • Ioana (Repciuc) Baskerville (Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iași) – „Comunități, grupuri și indivizi”. Arhitectura unui concept UNESCO, aplicarea și limitele lui în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial din România.
* Prezentare de proiect: Salvând cultura celuilalt (Eugen Vaida – Asociația Monumentum).


Ziua 2 
15 decembrie


Patrimoniu Digital
 
10:00–10:10 
Cuvânt de deschidere
Ștefan Bâlici director general al Institutului Național al Patrimoniului și Bogdan Șandric (director adjunct al Institutului Național al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Digital)

 10:10-11:30 
Nevoi, probleme și tehnici din domeniul digitizării

10:10 - 10:30     
Andreea Iosif Moștenirea culturală în era provocărilor digitale
10:30 – 10:50 
Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan Tehnici de digitizare aplicate în investigarea și documentarea tumulilor din sudul Dobrogei – limitări și oportunități
10:50 – 11:10    
Călin Șuteu  Utilizarea scanărilor 3D în cercetarea științifică a patrimoniului cultural mobil și imobil. Studii de caz
11:10 – 11:30    
Alina Streinu, Oana Borlean –  What we do in the shadows. How to highlight details on artefacts using RTI – Case study: Antique lamps and gemstones from the Bucharest Municipality Museum11:30 – 11:40    
Pauză

 11:40 – 13:30    
Rezultate ale proiectelor recente și exemple de bune practici

11:40 – 12:00    
Alina Iancu Atlasul Digital al Patrimoniului Textil European. Oportunități și provocări pentru patrimoniul textil national
12:00 – 12:20  
Eugen S. Teodor Digitizare pe coridorul Rucăr-Bran
12:20 – 12:40    
Dan Ștefan Cercetarea și digitalizarea peisajelor arheologice montane și împădurite din Carpații de sud-est
12:40 – 13:00    
Ovidiu Țentea  Stadiul documentării frontierelor romane din România, sectorul sudic
13:00 – 13:20    
Aurel-Daniel Stănică, Cristian Trifanov, Marian Mierlă Investigarea cursului Dunării în zona incintei de nord la Cetatea Noviodunum13:20 – 14:20    
Pauză

 14:20 – 17:00
Dezbatere - Digitizarea în pandemie; scop și mijloc de accesibilizare a patrimoniului cultural

14:20 – 14:40    
Horațiu Cociș
Pandemics 3D and VR. Infrastructură digitală și expozitii hibride
14:40 – 15:00 
Dan Matei (Titlu rezervat )
15:00 – 15:20    
Valer Rus Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov – Prima Școală Românească – Un model sustenabil de protejare a patrimoniului. Componenta de digitizare
15:20 – 15:40    
Virgil Ștefan Nițulescu Experiența Muzeului Național al Țăranului Român în timpul pandemiei, un câștig pe termen lung pentru patrimoniu
15:40 – 16:00    
Tudor Sălăgean Patrimoniul și realitatea virtuală. Două proiecte expozitionale inovative la Muzeul Etnografic al Transilvaniei
16:00 – 16:20    
Herbert D. G. Maschner  3D Documentation and the Democratization of Heritage: The Mission and Activities of Global Digital Heritage
16:20 – 17:00    
Dezbatere
 O săptămână plină de evenimente pentru patrimoniul cultural: alte două recomandări

Conferința Managerului Institutului Național al Patrimoniului, la finalul unui mandat care se apropie de încheiere (2016-2021), prilejuiește concluzii și perspective importante pentru viitorul domeniului patrimoniului cultural. Conferința va fi transmisă LIVE pe pagina Facebook a Institutului, cu începere de la ora 11:00.
Vineri, 17 decembrie, între orele 11:00 și 13:00 (ora României), suntem invitații Ambasadei Franței în România și ai Institutului Francez la prima ediție a unei serii - care nu poate decât să ne bucure - de evenimente dedicate patrimoniului cultural, mai precis patrimoniului ca instrument de dezvoltare teritorială. 

Acest ciclu de webinarii se adresează tuturor actorilor români și francezi interesați de acest subiect și în special rețelei de actori teritoriali implicați în cooperarea descentralizată.

Vă invităm să urmăriți, așadar, acest prim webinar cu tema "Provocările teritoriale ale conservării patrimoniului: Cum să identificăm, să protejăm și să valorificăm patrimoniul local?", pe Zoom (cu interpretare simultană franceză-română), sau pe pagina Facebook a Institutului Francez din România.
Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural (Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale). De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European. Mai multe detalii, pe www.patrimoniu.ro.