Prima paginăAnunțurinoiembrie 2021 › Modificare oră dezbatere - Despre profesia de arhitect în Europa: Germania, Spania și Luxemburg / The architectural profession in Europe: Germany, Spain and Luxembourg
24 noiembrie 2021 • Evenimente

Modificare oră dezbatere - Despre profesia de arhitect în Europa: Germania, Spania și Luxemburg / The architectural profession in Europe: Germany, Spain and Luxembourg

O discuție liberă cu juriul Anualei de Arhitectură București la categoria Arhitectură Construită, în contextul temei curatoriale a Anualei: cod CAEN 7111

Update 25.11.2021, ora 13:24

Din cauza unor neconcordanțe de timp și tehnice cu țările din care fac parte arhitecții din juriu, reprogramăm întâlnirea de astăzi de la ora 17:00 la ora 18:00. 

Data : 25 noiembrie, ora 18:00, live pe pagina Facebook OAR București

Dezbaterea deschide sesiunea mai multor întâlniri pe aceeași tema cu colegi arhitecți.

Dorim să discutăm despre cum profesia de arhitect este exercitată în țări europene precum Germania, Spania și Luxemburg.

Cum este perceput arhitectul ca profesionist în aceste țări? Cum este văzută cultura de arhitectură?

Despre cum legislația din aceste țări  protejează sau nu profesia de arhitect.

Despre organizațiile profesionale ale arhitecților în raport cu arhitecții, cu administrația și cu asigurarea  calității produsului de arhitectură în aceste țări.

Cum se realizează autorizarea lucrărilor în fiecare țară, cât durează, spre exemplu, un dosar de autorizare pentru o locuința privată sau o locuința colectivă, cât de digitalizat este sistemul de autorizare și cât de transparent este în raport cu cetățenii și cu comunitatea profesională.

Care este raportul între arhitectul angajat și arhitectul angajator, coordonator al firmei. Dreptul de semnătură, cine îl deține: angajatorul, angajatul?

Sunt doar câteva întrebări primite de la arhitecții  interesați de modele de funcționare și exercitare a profesiei în țări cu o calitate foarte mare a produsului de arhitectură.

Invitați: Arh. Octavio Mestre (Spania/Barcelona),

               Arh. Holger Meyer (Germania/ Frankfurt, Munich)

               Arh. Pit Kuffer(Luxembourg)

               Arh. Hildegard Brandl (România/București)

Coordonatori și gazde: Arh. Emil Ivănescu, Arh. Robert Zotescu, Arh. Anca Păsărin

-----------------------------------------------------

The architectural profession in Europe: Germany, Spain, and Luxembourg

A free discussion with the jury of the 2021 Bucharest Architecture Annual, the Built Architecture category, in the context of Annual curatorial theme: NACE code 7111

November 25, 2021, 6:00 p.m._OAR Bucharest Facebook account

The debate opens the session of several meetings on the same topic with fellow architects.

We want to discuss how the profession of architect is exercised in European countries such as Germany, Spain, and Luxembourg.

How is the architect perceived as a professional in these countries? How is the culture of architecture seen?

About how the legislation in these countries protects or not the profession of architect.

About the professional organizations of architects in relation to architects, the administration and the quality assurance of the architectural product in these countries.

How to authorize works in each country, how long does it take, for example, an authorization file for a private home or a collective home, how digitized influences the system and how transparent is it in relation to citizens and the professional community.

What is the relationship between the employed architect and the hiring architect, coordinator of the company. The right to sign, who owns it: the employer, the employee?

These are just a few questions received from architects interested in models of operation and practice of the profession in countries with a very high quality of the architectural product.

Guests: Arch. Octavio Mestre (Spain / Barcelona), Arch. Holger Meyer (Germany / Frankfurt, Munich), Arch. Pit Kuffer (Luxembourg), Arch. Hildegard Brandl (Romania / Bucharest)

Coordinators and hosts: Arch. Emil Ivănescu, Arch. Robert Zotescu, Arch. Anca Păsărin