Prima paginăAnunțurioctombrie 2021 › Protocol de colaborare semnat între Filiala București a Ordinului Arhitecților din România și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB)
27 octombrie 2021 • Evenimente

Protocol de colaborare semnat între Filiala București a Ordinului Arhitecților din România și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB)

Filiala București a Ordinului Arhitecților din România și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) au semnat un protocol de colaborare  în vederea promovării reciproce și dezvoltarea unor programe și activități cu implicații asupra comunității de afaceri bucureștene și a comunității de arhitecți din Capitală.

Documentul a fost semnat la sediul Camerei bucureștene în data de 4 octombrie de către Președintele CCIB, ing. Iuliu Stocklosa, și de către Președintele Filialei București a OAR, arh. Emil Ivănescu. 

La eveniment au participat din partea Filialei București a OAR: arh. Irina Meliță, vicepreședinte cu comunicarea, arh. Andrei Fenyo, vicepreședinte cu legislația și arh. Cătălin Berescu, trezorier.

Protocolul de colaborare a fost încheiat pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data semnării, și poate fi reînnoit, cu acordul ambelor părți. 

Conform actului semnat, Filiala București a OAR și Camera bucureșteană vor organiza în comun diverse acțiuni - programe, conferințe, seminarii, mese rotunde - în vederea promovării calității în domeniul urbanismului și arhitecturii, în rândul comunității de afaceri bucureștene. Vor fi organizate cursuri de formare pe diferite specialități ce pot crește eficiența firmelor de arhitectură din București. De asemenea, vor fi promovate în comun anumite inițiative legislative și acte normative care să contribuie la îmbunătățirea mediului de afaceri din București și la nivelul întregii țări.

Prin semnarea acestui protocol de colaborare, Filiala București a OAR își dorește să dezvolte cultura antreprenorială la arhitecți și să ofere acestora oportunități de business în cadrul mediului de construcții și de servicii reprezentat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.

Despre CCIB

Cu o tradiție de peste 150 de ani în reprezentarea mediului de afaceri și în derularea de parteneriate cu autoritățile, CCIB se bucură și de o largă recunoaștere în țară și străinătate. Camera bucureșteană conlucrează cu peste 100 de organizații similare de pe toate continentele și, pe plan intern, cu mai mult de 40 de organizații profesionale, patronale, instituții ale mediului academic și reprezentanți ai comunității de afaceri.

CCIB oferă membrilor săi, dar și comunității de afaceri bucureștene o gamă largă de servicii: de la arbitraj comercial și mediere, înființări de firme, sucursale, filiale, servicii personalizate de promovare a produselor și serviciilor, inclusiv prin intermediul reprezentanțelor sale din străinătate, eliberare de certificate de origine sau de atestare a situației de forță majoră, și până la servicii organizare de evenimente.  Potrivit statutului CCIB, membrii săi beneficiază de o serie de facilități.