Prima paginăAnunțurioctombrie 2021 › Lansare Rapoarte SIOAR și Eveniment dedicat - 26 octombrie 2021
21 octombrie 2021 • Agenda O.A.R. București

Lansare Rapoarte SIOAR și Eveniment dedicat - 26 octombrie 2021

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea a două instrumente de analiză a pieței de arhitectură și construcții din România: Raport SiOAR 2018-2020, cu adresabilitate generală, și Raport SiOAR 2018 - 2020 Filiale teritoriale, care se adresează în primul rând filialelor OAR și membrilor lor.

Raportul SiOAR 2018-2020 general prezintă, în ansamblu, la nivel național, ce tipuri de proiecte / lucrări proiectează arhitecții membri OAR, oferind statistici în funcție de tipul de județ și localitate în care se va realiza investiția, coroborate cu tipul de beneficiar al investiției și detaliind tipurile de proiecte de investiție și evoluția indicatorilor.

Raportul SiOAR 2018-2020 Filiale teritoriale oferă, în plus, o analiză internă a organizației și a membrilor săi. Astfel, documentul oferă informații concentrate despre membrii OAR, de la distribuția lor la nivel de filiale, vârsta lor medie și ponderea pe sexe, până la distribuția contractelor după forma de exercitare a profesiei, grupele de vârstă și genul membrilor și, nu în ultimul rând, despre distribuția arhitecților stagiari înscriși în 2020.

Mai multe informații și rapoartele în format digital sunt disponibile AICI.

EVENIMENT DEDICAT DATE DESPRE VIITORUL CONSTRUIT

Organizăm marți, 26 octombrie, o sesiune de discuții despre aceste rapoarte, în care invitații vor prezenta și analiza datele, vor pune în discuție concluziile majore și posibile previziuni în ceea ce privește atât mediul construit, cât și profesia de arhitect din România. 

Vă invităm să participați și să adresați întrebări invitaților – mai multe detalii și link de înscriere găsiți AICI.


Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi