Prima paginăAnunțurioctombrie 2021 › Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2022)
13 octombrie 2021 • Evenimente

Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2022)

Alți 5 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranță, elaborarea documentației tehnice pentru restaurare, întreținere și reparații curente la obiective monument istoric
Comunicat de presă      
București, 11.10.2021

 Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea sesiunii I / 2022 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanțare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, și anume: 1) intervenții de urgență (1.500.000 lei), 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); 3) Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei), respectiv 4) Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei).
 
Prioritățile anuale ale INP în vederea finanțării prin TMI, pentru 2022 sunt punerea în siguranță a monumentelor istorice în pericol; angajarea comunităților patrimoniale și a comunităților locale în protejarea monumentelor istorice și contribuția la programe naționale și europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri – intervenții de urgență și proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate națională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare și punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare și de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

„Marcăm, astfel, recenta includere a Roșiei Montane pe Lista Patrimoniului Mondial (UNESCO) și pe cea a Patrimoniului Mondial în Pericol printr-un subprogram special,  prin care sperăm să putem finanța lucrări de întreținere și reparații la cât mai multe monumente istorice din această localitate prezentă de ani buni pe Lista Monumentelor Istorice de importanță națională dar văduvită de investiții" declară Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Peste 60 de proiecte au beneficiat în ultimii doi ani de finanțare prin sumele strânse din contribuțiile la Timbrul Monumentelor Istorice. O categorie importantă o reprezintă proiectele de elaborare a documentației tehnico-economice necesară pentru intervenții de restaurare ulterioare. Pentru beneficiarii subprogramului Proiectare, finanțarea TMI a însemnat un sprijin esențial pentru elaborarea și avizarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) - o precondiție pentru accesarea, în perioada imediat următoare, a unor fonduri mai consistente, dedicate restaurării monumentelor istorice (prin fonduri UE, naționale, regionale etc).

„Nevoia de finanțare a investițiilor în conservarea și restaurarea monumentelor istorice este acută. Noi am evaluat peste 135 de cereri de finanțare pentru a finanța cele 60 de proiecte și încercăm să facem Apelurile TMI accesibile cât mai multor beneficiari - să ușurăm procesul de aplicare, să clarificăm criterii și priorități. Din păcate, numărul și anvergura proiectelor pe care le putem finanța depinde de sumele colectate prin aplicarea taxei Timbrul Monumentelor Istorice, care sunt în continuare foarte mici" subliniază Ștefan Bâlici.


Pot beneficia de finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar este de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate. Institutul Național al Patrimoniului acordă aceste finanțări nerambursabile prin Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și decembrie 2021.
 
Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiții specifice de eligibilitate și vă invităm să consultați pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentației aferente înscrierii cu proiecte și a criteriilor pentru acordarea finanțării.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenții de urgență (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roșia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sup-programul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.

Termenul limită
 pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 1 februarie 2022, ora 16:00, iar depunerea cererilor de finanțare se va desfășura exclusiv online, începând cu 1 decembrie 2021 pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro. 

Detalii și clarificări pot fi obținute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.
 
Potențialii beneficiari sunt invitați, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.  
 
În perioada următoare vom desfășura sesiuni de clarificare publice (online) pentru fiecare dintre cele 4 subprograme ale prezentului apel. Calendarul acestora va fi anunțat în timp util, atât pe pagina www.patrimoniu.ro, cât și prin email către beneficiarii care și-au manifestat interesul abonându-se la notificări.
 
 
Despre Timbrul Monumentelor Istorice
 
Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.
 
Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.
 
Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în ultimii ani menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București, Parohia Evanghelică Brașov sau SC Turism Felix SA - Băile Felix.
 
Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.
 

Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.