Prima paginăAnunțuriiulie 2021 › Podcast „20 de ani de OAR”
19 iulie 2021 • Agenda O.A.R. București

Podcast „20 de ani de OAR”

🎤#4 Legea 184/2001.

Istoria adoptării legii privind organizarea și exercitarea profesiei de architect.

 Invitați:

Gazdă

Arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București

Apariția 🔴Legii 184/2001, cunoscută ca 🔶Legea Arhitectului, a fost crucială pentru dinamica profesiei de arhitect în România, ca profesie liberală reglementată și recunoscută oficial ca esențială pentru asigurarea calității mediului construit. Podcastul parcurge retrospectiv drumul care a condus la acest moment.

La sfârșitul anilor 1990, a existat un grup de lucru constituit din arhitecți-membri în Uniunea Arhitecților din România (UAR), grup care a lucrat câțiva ani pentru definirea viitoarei Legi 184. Grupul se întâlnea săptămânal și analiza actele normative privitoare la profesia de arhitect din diferite țări europene, punându-le în relație cu cadrul legislativ autohton și condițiile arhitectului român din acei ani. Forma finală a legii, cea de dinainte de intrarea ei în Parlament, a fost realizată de domnul avocat prof. univ. dr.  Flavius A. Baias, Decanul Facultății de Drept între 2008-2020. Flavius A. Baias a scris și primul Regulament al OAR, definitivând astfel cei doi piloni centrali ai organizației: legea arhitectului și regulamentul Ordinului.

♦️Legea 184 a fost în lucru timp de aproximativ șapte ani, patru ani de dezbateri și redactare și trei ani în Parlament. În final, pe data de 12 martie 2001, legea a fost adoptată de Senat. A doua zi, în ședința din 13 martie 2001, a fost adoptată și de către Camera Deputaților, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României. A fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 195, din data de 18 aprilie 2001.

În același an, s-a înființat ♦️Ordinul Arhitecților din România prin Conferința de Constituire din 14-16 iulie 2001, în sala mare a Teatrului Național din București. Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, având rolul principal, conform legii, de a reprezenta și ocroti, la nivel național și internațional, interesele profesiei de arhitect (L184, cap. III, art. 24).

Filialele s-au înființat în lunile următoare. 🔸OAR București, cea mai mare filială a Ordinului, s-a înființat prin Conferința de Constituire din  8 octombrie 2001, la 🔹Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București (UAUIM).

Legea 184 definește activitatea în domeniul arhitecturii ca un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice, creația arhitecturală fiind menită să organizeze funcțional și estetic spațiul construit, având obligația de a-l insera armonios în mediul înconjurător, în respectul peisajelor naturale și al patrimoniului imobiliar (L184,cap.I,art.2).

Podcastul face parte din programul 🔶“20 ani de OAR”, din cadrul Anualei de Arhitectură București 2021, ediția a XIX-a.

https://youtu.be/_8OomN7IbX0