Prima paginăAnunțuriiulie 2021 › Consultare publică PMB - Propunere actualizare plan de acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul București
15 iulie 2021 • Diverse

Consultare publică PMB - Propunere actualizare plan de acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul București

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică următorul  proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actualizării Planului de acțiune pentru diminuarea nivelului de zgomot în Municipiul București;

Acesta poate fi consultat pe site-ul PMB www.pmb.ro, secțiunea Consiliul General al Municipiului București, subsecțiunea - Proiecte supuse dezbaterii publice - link:

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1626237910ph-plan-zgomot.pdf

Propunerile, sugestiile, opiniile dvs. pot fi transmise  pe site–ul, PMB la secțiunea - comentarii, link:
https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1565

sau prin poștă electronică la adresa de email relatiipublice@pmb.ro ( materialele  vor purta mențiunea “Recomandare la proiectul de act normativ……”) până la data de 03.08.2021.