Prima paginăAnunțuriaprilie 2021 › Lansare Program Municipal de Restaurare
12 aprilie 2021 • Diverse

Lansare Program Municipal de Restaurare

Vă supunem atenției lansarea în dezbatere publică a Programului Municipal de Restaurare.

Timp de 30 zile, Primăria Municipiului București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic lansează cel mai inovator și mai curajos Program pentru finanțarea proiectării, definitivării cărților funciare, inventarierii, consolidării, restaurării și punerii în valoare a imobilelor monumente istorice, imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate de pe raza Municipiului București.

Programul Municipal de Restaurare este un program multianual de sprijin financiar și consultanță de specialitate și se bazează pe întreaga legislație în vigoare privind protejarea patrimoniului construit.

Beneficiarii programului sunt toți proprietarii de imobile monumente istorice, imobile aflate în ansambluri de arhitectură clasate și în zone construite protejate, persoane fizice sau juridice, de drept privat sau public, care îndeplinesc criteriile stabilite conform Normelor Metodologice publicate.

Finanțarea se face pe baza unor principii și criterii și se acordă în baza unui apel anual organizat de Primăria Capitalei prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Programul Municipal de Restaurare rezolvă problema punerilor în siguranță și a intervențiilor în primă urgență, cu respectarea valorii de patrimoniu în intervenție și pune bazele unui inventar digital al studiilor istorice pentru monumentele istorice și imobilele din zonele construite protejate de la nivelul Municipiului București.

Documentele pot fi accesate aici: https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1617601572PH_restaurare_imobilelor_monumente_istorice.pdf?fbclid=IwAR1YLodCtLrh3RwFl5kMgxWa6uFaPQnUdIlEW_88MhRWRILczxHa_I-X2lU

Așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră până la 26.04.2021.

Ne dorim o dezbatere largă la care să participe arhitecți, urbaniști, proiectanți, restauratori, experți, asociații profesionale, ONG-uri, antreprenori, companii private, și instituții financiare. Urmează întâlniri de consultare online, datele vor fi anunțate curând.

Cu stima,

Administrația Municipală pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic