Prima paginăAnunțuriaprilie 2021 › Propuneri de Normative în domeniul conservării-restaurării componentelor artistice ale monumentelor istorice (consultare publică)
9 aprilie 2021 • Patrimoniu

Propuneri de Normative în domeniul conservării-restaurării componentelor artistice ale monumentelor istorice (consultare publică)

Institutul Național al Patrimoniului (INP) supune consultării publice două propuneri de Normative în domeniul conservării-restaurării componentelor artistice ale  monumentelor istorice:

  1. „Norme metodologice și indicator de norme de deviz pentru lucrări de conservare-restaurare a picturii murale a frescoa fresco și a secco-în tehnica tempera și a tencuielilor decorative, părți integrante ale monumentelor istorice” (documentul poate fi descărcat de aici)
  2. „Norme metodologice și indicator de norme de deviz pentru lucrări de conservare-restaurare a picturii murale a secco-lianți organici și a stucaturii policrome, părți integrante ale monumentelor istorice” (documentul poate fi descărcat de aici)

Institutul Național al Patrimoniului a demarat, conform atribuției sale de a propune Ministerului Culturii inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice, actualizarea Metodologiei de restaurare a componentelor artistice (MC / I-A/ 2000 aprobată prin OM nr. 2325 / 04.08.2006) – aflată în vigoare.

Această inițiativă s-a concretizat, până în momentul de față, în două proiecte de normativ în domeniul restaurării picturii murale, stucaturilor și tencuielilor decorative, care, pe de o parte, aduc la zi Normele metodologice de conservare-restaurare în vigoare, iar pe de alta, asigură, prin intermediul Indicatorului de norme de deviz, alinierea la reglementările naționale în vigoare privind consumurile de resurse, ofertarea și decontarea lucrărilor ce se finanțează total sau parțial din fonduri publice.

La redactarea celor două proiecte, componenta de Norme metodologice, a cărei structură are la bază direcțiile Metodologiei de restaurare a componentelor artistice (MC / I-A/ 2000) se datorează unor personalități din domeniul restaurării monumentelor istorice, experți atestați ai Ministerului Culturii: prof. univ. dr. Oliviu Boldura - coordonator, dr. Ioan Darida, prof. univ. dr. Carmen Solomonea, conf. univ. dr. Maria Dumbrăvician, drd. Oana Gorea, prof. univ. dr. Ioana Gomoiu (investigații biologice), prof. univ. dr. Gheorghe Niculescu (investigații fizico-chimice), în timp ce componenta de Indicator de norme de deviz a fost elaborată, cu respectarea prevederilor HG 907/2016 și a machetelor de lucru din Ghidul metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz (Indicativ GE 031-97), de către ing. Liliana-Geta Rusu, expert achiziții publice.

Invităm întreaga comunitate profesională din domeniu  și  orice persoană implicată în protejarea patrimoniului cultural să consulte cele două proiecte și să transmită comentarii, observații sau sugestii de optimizare a documentelor, completând Formularul de transmitere a amendamentelor corespunzător fiecărei propuneri de normativ:
Descarcă formularul pentru transmiterea de amendamente normativ pictură a fresco.
Descarcă formularul pentru transmiterea de amendamente normativ pictură a secco.

Formularele completate pot fi trimise prin e-mail (secretariat@patrimoniu.ro și iozefina.postavaru@patrimoniu.ro) sau prin poștă, la sediul INP (Str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 16 București, Sector 4), până în data de  31 mai 2021, urmând ca amendamentele să fie sistematizate în cadrul Oficiului Norme și Metodologii al INP, iar concluziile să fie trase în cadrul unei dezbateri finale, găzduite de INP înainte de transmiterea documentelor spre avizare forurilor competente.


Pentru mai multe detalii, Iozefina Postăvaru, Oficiul Norme și Metodologii al Institutului Național al Patrimoniului,  Tel: 0743 646 462,  Email: comunicare@patrimoniu.ro

 


Institutul Național al Patrimoniului este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale. De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] – principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil –, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial și coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European. Mai multe informații pe www.patrimoniu.ro.

Foto: Biserica ”Sf. Nicolae” a mânăstirii Bogdana din Rădăuți. Detalii ale picturii murale înainte și după lucrările de restaurare din perioada 2018-2020