Prima paginăAnunțuriaprilie 2021 › Dezbatere publică PMB în vederea amplasării de echipamente pentru exerciții fizice
2 aprilie 2021 • Diverse

Dezbatere publică PMB în vederea amplasării de echipamente pentru exerciții fizice

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă aducem la cunoștință faptul că Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică următorul  act normativ:

Proiect de hotărâre privind amplasarea de echipamente pentru exerciții fizice, tip calisthenics, în spațiile verzi din București, aflate în proprietatea Municipiului București și administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Acesta poate fi consultat pe site-ul PMB www.pmb.ro secțiunea - Consiliul General al Municipiului București, subsecțiunea - Proiecte supuse dezbaterii publice - link:

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1617183178ph_amplasare_echipamente_pt_ex_fiz.pdf

Propunerile, sugestiile, opiniile dvs. pot fi transmise  pe site -ul, PMB la secțiunea - comentarii, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1557 sau prin poștă electronică la adresa de email relatiipublice@pmb.ro (materialele  vor purta mențiunea „Recomandare la proiectul de act normativ......”) până la data de 04.05.2021.

Cu stimă,

Director Executiv,

Gabriela Alina ANDREI