Prima paginăAnunțuriianuarie 2021 › Informare deductibilitate cotizație și taxă dovezi
29 ianuarie 2021 • Agenda O.A.R. București

Informare deductibilitate cotizație și taxă dovezi

Plata cotizației și a taxei pentru obținerea dovezii de înregistrare a proiectului de arhitectură din cadrul documentațiilor DATC/DTAD se poate face după cum urmează:

- online prin SIOAR la rubrica „Cotizații și taxe” – „Gestionează plăți”.

- prin transfer bancar cu respectarea următoarelor condiții:

Datele solicitate sunt necesare pentru identificarea plătitorului. În cazul în care datele solicitate sunt incomplete sau greșite, sau dacă folosiți alt cont, plata cotizației nu va fi înregistrată în evidența Filialei București.

Prezentăm în continuare informarea privind modul de înregistrare a cheltuielilor de natură profesională – cotizații si dovezi - în contabilitatea proprie în scopul deducerii acestora:

A) - Cheltuielile de natură profesională sunt deductibile în limita a 4000 euro anual în conformitate cu prevederile Codului Fiscal , Titlul II, Cap. II, Art.25, pct. (1) și (4) lit. k - care prevede următoarele:

Art. 25 - Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

k) cheltuielile cu taxele, contribuțiile și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabili și care depășesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevăzute de lege și la alin. (1);

B) - Înregistrările în contabilitatea proprie a firmei se fac pe bază de document justificativ - Decont de cheltuieli - întocmit de persoana beneficiară  la care atașează  extrasul de cont în cazul plății cu cardul sau a plății on line din contul personal. În cazul în care plata s-a făcut cu numerar se atașează chitanța.

 În conformitate cu prevederile Art. 6, alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. De asemenea, potrivit OMFP 2634/2015, documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:                                                                               

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Prezentăm în atașament un model de decont de cheltuieli care poate fi utilizat la decontarea cheltuielilor.

Vă rugăm să țineți cont în activitatea dumneavoastră de aceste informații.

Vă mulțumim pentru înțelegere,

ec. Adrian Mărășescu
Contabil Șef


Fișiere atașate: