Prima paginăAnunțuriianuarie 2021 › Actualizarea costului dovezii de înregistrare a proiectului de arhitectură
8 ianuarie 2021 • Agenda O.A.R. București

Actualizarea costului dovezii de înregistrare a proiectului de arhitectură

Doamnelor și domnilor arhitecți,

Consiliul Teritorial al Filialei București a O.A.R., întrunit în ședința din 24 noiembrie 2020, a aprobat Hotărârea numărul 2506/24.11.2020 de actualizare a costului dovezii de înregistrare a proiectului de arhitectură de la 50 lei/dovadă la 100 lei/dovadă, valoare aplicată de majoritatea filialelor O.A.R.

Creșterea costului dovezii are la bază Hotărârea numărul 1101/31.07.2020 a Consiliului Național care aprobă creșterea prețului/dovadă în limita unui plafon maxim de 200 lei și Hotărârea numărul 1102/31.07.2020 a Consiliului Național prin care se solicită plata de către filiale, începând cu data de 01.09.2020, a unei taxe de 5 lei pentru fiecare cerere de luare în evidență a unui proiect de arhitectură înregistrată în SIOAR în vederea întreținerii platformei.

Precizăm că în anul 2020 Filiala București a reușit, ca sprijin pentru arhitecții din filială, să susțină din fonduri extrabugetare creșterea costurilor pentru eliberarea dovezilor, păstrând aceeași valoare a dovezii pe tot parcursul anului.

Pentru exercițiul bugetar 2021 efortul depus pentru anul 2020 este greu de realizat datorită nesiguranței obținerii de fonduri extrabugetare.

Ca urmare, vă informăm că,  începând din data de 08 ianuarie 2021, va fi pusă în aplicare Hotărârea Consiliului Teritorial numărul 2506/24.11.2020 și costul dovezii va fi de 100 lei/dovadă.

Prezentăm în continuare informarea privind modul de înregistrare a cheltuielilor de natură profesională – cotizații si dovezi - în contabilitatea proprie în scopul deducerii acestora:

A) - Cheltuielile de natură profesională sunt deductibile în limita a 4000 euro anual în conformitate cu prevederile Codului Fiscal , Titlul II, Cap. II, Art.25, pct. (1) și (4) lit. k - care prevede următoarele:

Art. 25 - Cheltuieli

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

k) cheltuielile cu taxele, contribuțiile și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabili și care depășesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevăzute de lege și la alin. (1);

B) - Înregistrările în contabilitatea proprie a firmei se fac pe bază de document justificativ - Decont de cheltuieli - întocmit de persoana beneficiară  la care atașează  extrasul de cont în cazul plății cu cardul sau a plății on line din contul personal. În cazul în care plata s-a făcut cu numerar se atașează chitanța.

 În conformitate cu prevederile Art. 6, alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. De asemenea, potrivit OMFP 2634/2015, documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:                                                                               

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Prezentăm în atașament un model de decont de cheltuieli care poate fi utilizat la decontarea cheltuielilor.

Vă rugăm să țineți cont în activitatea dumneavoastră de aceste informații.

Vă mulțumim pentru înțelegere,

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv


Fișiere atașate: