Prima paginăAnunțuridecembrie 2020 › Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2021)
28 decembrie 2020 • Patrimoniu

Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2021)

5 milioane de lei disponibili pentru proiecte de punere în siguranță, elaborarea documentației tehnice pentru restaurare, întreținere și reparații curente la imobile monument istoric

Comunicat de presă 
București, 24.12.2020

 Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță deschiderea sesiunii I / 2021 a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI). O finanțare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, și anume:

1) intervenții de urgență (1.500.000 lei),
2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei);
3) Reșița, 250 de ani de siderurgie, pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei),
4) Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente (1.000.000 lei).

Prioritățile anuale în vederea finanțării prin TMI sunt punerea în siguranță a monumentelor istorice în pericol, angajarea comunităților patrimoniale și a comunităților locale în protejarea monumentelor istorice și contribuția la marcarea unor aniversări istorice și la programe naționale și europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri – intervenții de urgență și proiectare (elaborarea documentației tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate națională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare și punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare și de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

,,După apelul derulat în perioada mai-iulie 2020, ale cărui roade se văd deja prin finalizarea unor proiecte de punere în siguranță necesare, respectiv avizarea documentației pentru intervenții de restaurare viitoare importante, revenim cu noi oportunități pentru proprietari și administratori de a salva și de a interveni în mod benefic asupra unor monumente istorice vulnerabile. Particularitatea apelului I / 2021 – pe lângă acțiunile tematice – constă, pe de o parte, în accentul pus pe intervențiile de urgență și punerea în siguranță - cu prioritate - a unora dintre cele mai amenințate monumente, iar pe de altă parte pe pregătirea documentației tehnice necesare în accesarea unor finanțări europene sau naționale mai ample, dedicate restaurării imobilelor de patrimoniu în următorul exercițiu financiar” declară Ștefan Bâlici, directorul Institutului Național al Patrimoniului.

Sumele disponibile în acest moment din fondul Timbrului Monumentelor Istorice fac posibile momentan doar cele patru subprograme de finanțare ante-menționate, ce urmează a fi lansate eșalonat, conform calendarului următor:

    Joi, 24 decembrie – subprogramul intervenții de urgență (IU) și pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare)

    Luni, 28 decembrie – subprogramul acțiuni tematice Reșița, 250 de ani de siderurgie pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreținere și reparații curente

    Marți, 29 decembrie – subprogramul acțiuni tematice Timișoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreținere și reparații curente.

Pot beneficia de finanțarea prin Timbrul Monumentelor Istorice, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric aflat pe teritoriul României. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar este de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate. Institutul Național al Patrimoniului acordă aceste finanțări nerambursabile prin Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și 31 octombrie 2021.

 Fiecare subprogram are condiții specifice de eligibilitate și vă invităm să urmăriți pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentației aferente înscrierii cu proiecte, pe măsură ce aceasta devine disponibilă.

Detalii și clarificări pot fi obținute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60 (în timpul orelor de program).

 Potențialii beneficiari sunt invitați, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.  

 Pe parcursul lunii ianuarie 2021 vom desfășura sesiuni de clarificare publice (online) pentru fiecare dintre cele 4 subprograme ale prezentului apel. Calendarul acestora va fi anunțat în timp util, atât pe pagina www.patrimoniu.ro, cât și prin email către beneficiarii care și-au manifestat interesul abonându-se la notificări.

Detalii despre subprogramul intervenții de urgență (ante- și post-dezastru) (IU) 2021

 În primul subprogram al prezentului apel sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice: intervenții directe – consolidare a elementelor structurale și de arhitectură; intervenții indirecte – sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor.

 Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000 Lei.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 1 martie 2021, iar procesul de aplicare se va desfășura exclusiv online, pe o platformă dedicată acestui program. 

 Mai multe detalii despre procesul de selecție, criteriile de evaluare a propunerilor, precum și setul complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt disponibile urmând acest link.

Detalii despre subprogramul proiectare 2021

În cadrul acestui subprogram sunt eligibile propuneri vizând elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanțări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) și în cadrul diferitelor programe naționale, astfel: proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și cercetări; proiecte pentru care există DALI avizat și se elaborează fazele de proiectare PT, DTAC și DE; proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanțarea unui proiect este de 140.000 Lei.

 Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este, de asemenea, 1 martie 2021. 

 Mai multe detalii despre procesul de selecție, criteriile de evaluare a propunerilor, precum și setul complet de documente necesare transmiterii propunerilor de proiecte sunt disponibile urmând acest link.

 ,,Deși ne-am străduit să conturăm un program de finanțare mult simplificat și mai accesibil pentru proprietari privați mai puțin obișnuiți cu rigorile unei cereri de finanțare pentru fonduri europene, de pildă, recomandăm tuturor celor interesați de acest apel să coopteze încă de la primul pas specialiști cu experiență în protejarea monumentelor istorice și în managementul de proiect, pentru a se asigura că pregătesc o solicitare de finanțare completă, bine argumentată și conformă cu cerințele impuse de legislația în domeniu. În plus, cooptarea în demers a unor organizații neguvernamentale, a unor grupuri de inițiativă sau a comunității locale asigură proiectelor depuse o relevanță și susținere locală și șanse crescute de sustenabilitate, aspecte ce vor fi punctate la evaluare” completează Ștefan Bâlici, directorul INP.

Despre Timbrul Monumentelor Istorice

 Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent (2019) menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București sau Turism Felix SA - Băile Felix, în timp ce în categoria exceptaților de la plata taxei care au contribuit la protejarea monumentelor istorice dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu și Biserica Evanghelica fortificată din satul Viscri, jud. Brașov.

Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

Institutul Național al Patrimoniului (INP) este principala instituție centrală care pune în aplicare politicile publice în domeniul protejării patrimoniului cultural în România. INP asigură activitățile de cercetare, evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural – imobil, mobil, imaterial și digital – și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural – Lista monumentelor istorice, Repertoriul arheologic național, Inventarul patrimoniului cultural național mobil, Registrul național al patrimoniului cultural imaterial, baze de date și depozite digitale.

De asemenea, INP elaborează și gestionează Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice [PNR] - principalul instrument prin care statul asigură finanțarea lucrărilor de protejare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului imobil -, colectează și gestionează Timbrul Monumentelor Istorice [TMI], gestionează atestarea specialiștilor și experților din domeniul patrimoniului imobil, este agregator național pentru Enciclopedia culturală europeană [europeana.eu], elaborează dosarele de nominalizare pentru înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial, coordonează procesul de nominalizare pentru Marca Patrimoniului European.

Pentru solicitări de presă și înscrierea ca repezentant media la sesiunile de clarificare, vă rugăm să o contactați pe Irina Dobriță, coordonator comunicare,  e-mail:  comunicare@patrimoniu.ro.