Prima paginăAnunțurinoiembrie 2020 › Actualizare valoare dovadă
16 noiembrie 2020 • Agenda O.A.R. București

Actualizare valoare dovadă

Stimați colegi arhitecți,

În contextul acestei pandemii care ne-a afectat tuturor viața, organizația noastră traversează momente dificile în consonanță cu membrii săi și  asemeni multor alte organizații din România. Cu toate acestea Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România a făcut eforturi mari pentru a menține o normalitate atât la nivelul funcționării curente a Filialei, cât și la nivelul acțiunilor profesionale ale organizației - puteți citi o selecție a acestor activități realizate in perioada 2019/2020, în Anexa 1.

Dorim să evidențiem  faptul că majoritatea acestor programe, cursuri, acțiuni și concursuri de soluții au fost realizate din fonduri extrabugetare — în mare parte sponsorizări — pe care an de an am reușit să le atragem pentru filială, în folosul colegilor arhitecți, membri ai filialei noastre.

Într-o notă de transparență promisă la preluarea actualului mandat, ne-am propus consultarea și informarea membrilor OAR București pe diferite teme și subiecte, în mod special pe cele importante.

Astfel, deoarece ne găsim în fața elaborării proiectului de buget pentru anul 2021, sensul acestei comunicări către voi este de a vă prezenta următoarele subiecte:

1. Necesitatea actualizării costului de emitere a dovezii, instituită prin hotărârea Consiliului Național al OAR și votată în 31.07.2020

2. Modul în care Filiala OAR București a gândit recalcularea acestui cost pentru anul 2021.

1. Necesitatea actualizării valorii dovezii prin hotărârea Consiliului Național al OAR votată în 31.07.2020.

În Consiliul Național din 31.07.2020 s-au aprobat două măsuri:

1.1 Posibilitatea majorării plafonului maximal al costului dovezii (rămas la valorile din 2010)  după o formulă unitară, un algoritm de calcul ușor de controlat și argumentat în fața membrilor fiecărei filiale  dar care introduce o regulă comună la nivelul întregii organizații.

Noua formulă se bazează pe cheltuielile necesare prelucrării unei dovezi în fiecare filială și, ca urmare, fiecare filială poate lua în calcul  realitatea costurilor orare, a utilităților, a cheltuielilor de întreținere și mentenanță etc., precum și modificările lor. Folosirea acestei formule introduce libertatea filialei de a-și adapta costul la specificul funcționării proprii și la modul în care utilizează dovada ca instrument de protecție a corectitudinii profesionale, desigur în limitele regulii comune.

În acest sens, a fost stabilit și votat la nivel național un plafon maximal de 200 lei, pe care costul unei dovezi nu-l poate depăși.

 1.2 Livrarea către OAR National a sumei de 5 lei pentru fiecare dovadă, reprezentând contribuția pentru funcționarea și întreținerea SIOAR. 

Această sumă este inclusă în costul pentru fiecare dovadă emisă, conform hotărârii votate de Consiliul National.  

Precizăm că, în majoritatea cazurilor, filialele din țară și-au acordat deja costul dovezii la situația actuală economică, majoritatea lor optând pentru o valoare de peste 100 de lei.

2. Modul în care Filiala Teritorială București a OAR  a gândit recalcularea costului de dovadă pentru anul 2021.

2.1 Situația prezentă:

Pentru anul curent, 2020, Filiala București a făcut efortul să mențină costul  dovezii la 50 lei, reușind să acopere din fonduri extrabugetare, sponsorizări obținute în primele luni ale anului în curs, suma necesară funcționării SIOAR (cei 5 lei/dovadă).

Cheltuielile de funcționare ale filialei noastre sunt în creștere prin apariția unor cheltuieli noi de mentenanță a sediului, mărirea costurilor utilităților (vă rugăm consultați Anexa 2). Și acestea au fost compensate până acum tot din fonduri extrabugetare.

Datorită duratei pandemiei și aceste venituri au devenit nesigure, dacă nu vor dispărea total și nu vor mai putea fi luate în considerare pentru astfel de compensări ale cheltuielilor.

2.2 Calculul actualizat al costului de emitere a dovezii:

Actualizarea costului și aplicarea algoritmului stabilit de OAR Național se bazează exclusiv pe evaluarea operațiunilor necesare emiterii dovezii, precum acțiuni de asistență tehnică pentru completarea dovezilor, costuri de mentenanță, costuri de materiale și utilități.

* Din aceste costuri a rezultat o valoare (V1) de 75 lei/dovadă (valoare actualizată și calculată conform algoritmului, care include și taxa de 5 lei pentru SIOAR).

Față de calculul de mai sus, Filiala București dorește să inițieze, începând cu 2021, un Program de Monitorizare a Dovezilor, un program, gândit cu scopul de a verifica dovezile (analizate în SIOAR), în raport cu autorizațiile emise de primăriile sector (date obținute în situ), astfel încât să identifice și să preîntâmpine situațiile de incorectitudine profesională - semnătură de complezență, încălcarea dreptului de autor etc. Funcționarea acestui program aduce însă cheltuieli suplimentare care măresc costul emiterii dovezii.

* Din acest al doilea mod de calcul a rezultat o valoare (V2) de 100 lei/dovadă (care include, pe lângă actualizarea efectivă + suma de 5 lei, și valoarea efortului estimat aferent Programului de Monitorizare a Dovezilor).

Subliniem că diversele aspecte legate de actualizarea costului dovezii au fost discutate în Colegiul Director și în mai multe întâlniri cu Consiliul de Conducere Teritorial, în care au fost prezentate ambele variante de calcul, impactul lor bugetar și argumentele pro și contra față de fiecare  variantă.

* Ambele valori au fost gândite și evaluate astfel încât să asigure o funcționare optimă a serviciului de dovezi în beneficiul organizației noastre. În cazul ambelor valori a fost realizată câte o notă de fundamentare pe baza metodologiei oferite de OAR Național, notele de fundamentare fiind prezente  în Anexa 2 iar HCN și taxa de 5 lei în Anexa 3.

* Vă rugăm să le consultați și, dacă aveți observații, să ni le trimiteți la adresa  secretariat@oar-bucuresti.ro   cu titlul Actualizare valoare dovadă.

Perioada de consultare începe luni 16 noiembrie și se încheie vineri, 20 noiembrie 2020.

* Opiniile vor fi centralizate și vor fi incluse în deciziile finale luate în legătură cu actualizarea dovezii, care va avea loc pe data de 24.11.2020.

2.3 Observații legate de varianta V2:

În ultimul Consiliu de Conducere Teritorial, din 10.11.2020, s-a votat consultativ  în favoarea valorii V2 (100 lei). Ne dorim să decidem împreună această valoare primind punctele dumneavoastră de vedere referitor la noul Program de Monitorizare a Dovezilor, care ar  ridica costul emiterii dovezii de la 75 de lei la 100 de lei.

Credem că acest program ar fi foarte util, cu atât mai mult cu cât nerespectarea deontologiei profesionale ne afectează pe toți, și ar utiliza cu folos cei 25 de lei suplimentari față de cei 75 de lei care înseamnă actualizarea costului de emitere a dovezii strict în condițiile actuale de funcționare.

* Vă rugăm să puneți în balanță beneficiile pe care le-ar putea aduce față de această suplimentare și, dacă aveți observații, să ni le trimiteți la adresa

secretariat@oar-bucuresti.ro

cu titlul Actualizare valoare dovadă.

Perioada de consultare începe luni 16 noiembrie și se încheie vineri, 20 noiembrie 2020.

* Opiniile vor fi centralizate și vor fi incluse în deciziile finale luate în legătură cu actualizarea dovezii, în ședința Consiliului de Conducere Teritorial care va avea loc pe 24.11.2020.

Vă mulțumesc și vă urez sănătate.

În numele Colegiului  Director și al Consiliului de Conducere Teritorial al Filialei București,

arh. Emil Ivănescu
Președinte Filiala Teritorială București a OAR


Fișiere atașate: