Prima paginăAnunțurioctombrie 2020 › Proiecte acte normative aflate în dezbatere publică PUZ
29 octombrie 2020 • Diverse

Proiecte acte normative aflate în dezbatere publică PUZ

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică următoarele  proiecte de hotărâre :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Baicului nr.51, sector 2, București;

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Victoriei nr.192A, sector 1;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Gheorghe Polizu nr.56, Sector 1;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Bd. Expoziției nr.22 K Sector 1;

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  PUZ- Str.Dr.Dumitru Sergiu 2-10/Sector 1 fost Str.Buzești nr.55-57 și Str. Dr. Dimitrie Sergiu nr.12-18 și nr.20/ sector 1;

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ -  Strada Docenților nr.6, sector 1;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Kiseleff nr.39, sector 1;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Aviatorilor nr.58, sector 1;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str.Horei nr.26, B-dul Ferdinand nr.65 și 67, sector 2;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Bdul Marasesti nr.2-2A, sector 4;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Dorobantilor nr.5-7 si Bdul General Magheru nr.32-34, sector 1, modernizare /extindere Hotel Sheraton;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Vacaresti nr.327-331, sector 4;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Mosilor nr.60, sector 3;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal? Strada Actiunii nr.2-4 -Drumul Bercenarului nr.1, sector 4;

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Soseaua Electronicii nr.16-18, Sector 2;

16.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Soseaua Straulesti nr.93-199,NC267421, Sector 1;

17.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sos. Bucuresti-Targoviste nr.103-105 si nr.211 , Str.Aeroportului nr.120-130, Sector 1;

18.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Vasile Lascar nr.54,nr.56,nr.56 A,nr.58 sector 2;

19.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Sos. Pipera nr.48 A(nr.cadastral 239465), Sos. Pipera nr.460-46E-48-48C(nr.cadastral 239466),sector 2;

Acestea pot fi consultate pe site –ul PMB www.pmb.ro , secțiunea Consiliul General al Municipiului București, subsecțiunea  proiecte supuse dezbaterii, link :

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603108071puz_strada_baicului_nr_51_sector_2.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603108544puz_calea_victoriei_192A_sector1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603108764puz%20_Ghe_Polizu_nr_%2056_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603116406puz_bd_expozitiei_nr_22K_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603208312puz_str_dr_dumitru_sergiu_nr_2_10_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603203738puz_str_docentilor_nr_6_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603199942puz_sos_kiseleff_nr_39_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603190299puz_bdul_aviatorilor_nr_58_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603188187puz_str_horei_nr_26_sector_2.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603371144puz_bdul_marasesti_nr_2_2a_sector_4.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603370938puz_calea_dorobantilor_nr_5_7_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603899258puz_calea_vacaresti_nr_327_331_sector_4.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603898041puz_calea_mosilor_nr_60_sector_3.pdf?

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1603897879puz_str_actiunii_nr_2_4_drumul_bercenarului_nr_1_sector_4.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1602676573puz_sos_electonicii_nr_16_18_sector_2.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1602682029puz_sos_straulesti_nr_93_199_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1602768429puz_bucuresti_targoviste_nr_103_105_sector_1.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1602771273puz_str_vasile_lascar_nr_54_sector_2.pdf

https://www3.pmb.ro/storage/proiecte/1602773374puz_sos_pipera_nr_48A_sector_2.pdf

   Propunerile, sugestiile, opiniile dvs. pot fi transmise electronic, pe site –ul, PMB, secțiunea comentarii, link

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1541

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1542

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1543

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1544

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1549

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1548

 https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1547

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1546

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1545

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1551

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1550

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1554

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1553

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1552

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1536

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1537

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1538

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1539

https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/1540