Prima paginăAnunțuriseptembrie 2020 › Vă invităm să cunoașteți membrii juriilor Anualei de Arhitectură București 2020 - arh. Daniel Hayden
2 septembrie 2020 • Evenimente

Vă invităm să cunoașteți membrii juriilor Anualei de Arhitectură București 2020 - arh. Daniel Hayden

Categoria Arhitectură Construită are 5 secțiuni specifice și un juriu alcătuit din arhitecți provenind din culturi diferite de top ale Europei, cu impact major și global  în arhitectura contemporană internațională.

Daniel Hayden  este Partener la celebra firma daneza Dissing + Weitling.

Din portofoliul firmei fac parte lucrări excepționale precum podul Great Belt Bridge, printre cele mai mari din lume, Banca Națională a Danemarcei, Bicycle Snake, un pod pentru biciclete foarte popular în Copenhaga, complexul de locuințe sociale FBAB, Ecco Hotel,precum și multe clădiri aparțînând unor programe diferite, de la, clădiri de birouri, clădiri și facilități publice, până la locuințe.

„La Dissing + Weitling, dorim ca soluțiile noastre să fie utile; abordăm sustenabilitatea dintr-o perspectivă ecologică, financiară, socială și tehnică, iar ceea ce facem este înrădăcinat în condiții locale și în utilizarea pragmatică a resurselor. "

Daniel Hayden a crescut în Massachusetts în SUA, iar în timpul unei șederi de schimb profesional la Copenhaga în 1982, a fost fascinat de mediul danez de gândire și lucru. S-a mutat aici și, de atunci, Daniel Hayden este cu Dissing + Weitling, ultimii 13 ani ca partener:

„În primul rând, atenția pentru micile detalii m-a caracterizat ca arhitect, Dar, în același timp, ideea de comunitate pentru a găsi cele mai bune soluții este foarte inspirată, iar spiritul de echipă a fost întotdeauna o forță motrice importantă în Dissing + Weitling.”

Referindu-ne la modul de abordare a unui proiect, Daniel Hayden afirmă:

„Este important să poți gândi în afară cutiei - și să nu fii limitat. Desigur, trebuie să creezi întotdeauna un echilibru între program, buget și viziune, astfel încât să combini atât inteligență, cât și emoție în proiectele tale. Dar totul evoluează - locurile, utilizatorii și tehnologia și, prin urmare, provocarea constă în a putea vedea noile posibilități în proiectul simplu, în care îți folosești cunoștințele din alte proiecte pentru a găsi o abordare corectă și unică. Scopul este de a pune totul împreună într-un întreg - mai degrabă decât de a face un reper. ”

Mai multe detalii la: www.dissingweitling.com

We are happy to invite you to meet the  Bucharest Architecture Annual 2020 members of the juries.

The Built Architecture category has 5 specific sections and a jury made up of architects from Top European professionals cultures, with a major and global impact on contemporary international architecture.

Daniel Hayden is Partner and Architect at the famous Danish company Dissing + Weitling. The company's portfolio includes exceptional works such as the Great Belt Bridge, one of the largest in the world, the National Bank of Denmark, Bicycle Snake, a very popular bicycle bridge in Copenhagen, the FBAB social housing complex, Ecco Hotel, and many buildings. belonging to different programs, from office buildings, buildings and public facilities, to housing.

“At Dissing+Weitling, we want our solutions to make a positive difference to the people who use them every day; we address sustainability from an environmental, a financial, a social and a technical perspective, and what we do is rooted in local conditions and pragmatic use of resources.”

Daniel Hayden grew up in Massachusetts in the USA, and during an exchange stay in Copenhagen in 1982, he was very fascinated by the current great

Daniel Hayden has now been with Dissing + Weitling for 22 years , the last 13 years as a partner, and he has experienced a special spirit in the company from the very beginning:

“First and foremost, the consideration for the small details has characterized me as an architect, where you constantly optimize the individual parts. But at the same time, the community itself to find the best solutions is very inspiring, and that team spirit has always been an important driving force in Dissing + Weitling.”

Referring to the way of approaching a project, Daniel Hayden states:

“It is important to be able to think outside the box - and not be limited in advance. Of course, you must always strike a balance between program, budget and vision, so you get both brain and heart in your projects. But everything evolves - the places, the users and the technology behind - and therefore the challenge is to be able to see the new possibilities in the simple project, where you use your knowledge from other projects to find the right, unique approach. The goal is to put everything together into a whole for the individual developer - rather than making a landmark for themselves”

More details at www.dissingweitling.com