Prima paginăAnunțuriiunie 2020 › AMR 5 zile până la termenul limită de aplicare - Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iulie 2020)
26 iunie 2020 • Evenimente

AMR 5 zile până la termenul limită de aplicare - Apel de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iulie 2020)

Vă reamintim că miercuri, 1 iulie (ora 20:00) este termenul limită până la care mai puteți depune cereri de finanțare în cadrul Apelului național de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020, lansat de Institutul Național al Patrimoniului pe 19 mai a.c.

Reamintim că cele două sub-programe ale Apelului de finanțare curent, pentru care sunt în total disponibili 3.000.000 lei, sunt: 1) intervenții de urgență (buget total 2.000.000 lei, plafon finanțare / proiect 200.000 lei >>> vezi aici Ghidul solicitantului), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (buget total 1.000.000 lei, plafon finanțare / proiect 140.000 lei >>> vezi aici Ghidul solicitantului).


Reamintim că prioritățile acestei sesiuni de finanțare sunt punerea în siguranță a monumentelor istorice în pericol și activarea comunităților locale în sprijinul patrimoniului cultural.

Solicitanții pot depune în cadrul unei sesiuni de finanțare maximum 2 proiecte.
Pentru același subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanțare nerambursabilă în decursul unui exercițiu financiar.

Lista tuturor documentelor necesare pentru dosarul de aplicare este disponibilă aici: https://patrimoniu.ro/timbru#documente.

O listă de răspunsuri la întrebări frecvent adresate până acum este disponibilă la https://patrimoniu.ro/timbru#QA

Dosarele de participare vor fi depuse în format electronic, pe spațiul de stocare pus la dispoziție de INP, utilizând indicațiile - nume de utilizator unic și parolă - primite pe baza unei solicitări transmise la adresa de email finantare.timbru@patrimoniu.ro. Vor fi încărcate copii scanate ale documentelor originale, salvate în format .pdf. După termenul limită, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
 

Calendarul Apelului de proiecte finanțate prin TMI sesiunea mai-iulie 2020

20 mai - 1 iulie 2020 Perioada de depunere online a proiectelor
2 - 15 iulie 2020 Verificarea administrativă a proiectelor depuse și solicitări de completări
16 - 24 iulie 2020 Evaluarea proiectelor
27 iulie 2020 Afișarea pe website-ul Institutului Național al Patrimoniului, patrimoniu.ro, a rezultatelor evaluării dosarelor
28 - 29 iulie 2020 Perioada de depunere a contestațiilor
30 iulie 2020 Termen de soluționare a contestațiilor
31 iulie 2020 Afișarea pe website-ul Institutului Național al Patrimoniului, patrimoniu.ro, a rezultatelor finale ale evaluării dosarelor
3 - 7 august 2020 Planificarea și semnarea contractelor de finanțare
Data semnării contractului - 30 noiembrie 2020 Perioada de implementare și raportare a proiectelor

 
Institutul Național al Patrimoniului (INP) a lansat, la data de 19 mai a.c., Apelului național de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iulie 2020. O finanțare totală în valoare de 3.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale acestui apelul, și anume: 1) intervenții de urgență (2.000.000 lei), respectiv 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei). 

Apelul are în vedere finanțarea unor proiecte care se înscriu în cele două subprograme: 1) intervenții de urgență și 2) pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (proiectare).

În prima categorie (IU) se primesc propuneri de proiecte pentru construcții care prezintă pericol public, constatat prin raport de expertiză tehnică sau notă tehnică justificativă, în scopul evitării pierderilor de vieți omenești sau rănirii grave a persoanelor, precum și distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare, intervențiile constând în: intervenții directe - consolidare a elementelor structurale și de arhitectură; intervenții indirecte - sprijiniri, eșafodaje, acoperiri de protecție; lucrări conexe - desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor. Intervențiile și lucrările menționate se pot executa în baza unei autorizații de construire în regim de urgență, urmând ca documentațiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare - DALI, DTAC, DTOE, PT, DE - să fie elaborate până la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor și acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism.

Cea de-a doua categorie (Proiectare) se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice și poate cuprinde: ▪ proiecte de anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC și DE); ▪ proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii și investigații; ▪ proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
 
Pot beneficia de această finanțare, participând cu proiecte și cofinanțare în cadrul acestui apel, persoane fizice și persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanțare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanțării puse la dispoziție sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanțării solicitate.

Informațiile complete despre Apelul de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile la https://patrimoniu.ro/timbru#apel

Vă stăm la dispoziție în continuare la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 129, pentru orice clarificare necesară după parcurgerea noii documentații sau pentru solicitarea conturilor pentru depunerea dosarului de aplicare.

Mulțumim pentru implicare! Mult succes!