Prima paginăAnunțurimai 2020 › Anunț servicii de proiectare 26.05.2020
26 mai 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 26.05.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

-----------------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară Pavilioane noi – magazii depozitare materiale periculoase în cazarma 458 Murfatlar”, cod proiect 2020-I-458; „Remiză auto și AÎI în cazarma 3012 Slava Cercheză”, cod proiect 2020-I-3012 R și „Pavilion nou – administrativ în cazarna 727 Borcea”, cod proiect 2020-I-727

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1148631 din 22.05.2020] - Studiu topografic  proiectele de investiție imobiliară: Pavilioane noi – magazii depozitare materiale periculoase în cazarma 458 Murfatlar”, cod proiect 2020-I-458; „Remiză auto și AÎI în cazarma 3012 Slava Cercheză”, cod proiect 2020-I-3012 R și „Pavilion nou – administrativ în cazarna 727 Borcea”, cod proiect 2020-I-727

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Pavilioane noi – magazii depozitare materiale periculoase în cazarma 458 Murfatlar, cod proiect 2020-I-458;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Remiză auto și AÎI în cazarma 3012 Slava Cercheză, cod proiect 2020-I-3012 R;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Pavilion nou – Administrativ în cazarma 727 Borcea, cod proiect 2020-I-727.

-----------------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliara Lucrări de intervenție în cazarma 398 Iași”, cod proiect 2020 – C / I – 398

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1148630 din 22.05.2020] 2020 – C / I – 398  - STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliaraLucrări de intervenție în cazarma 398 Iași”

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

-  elaborarea expertizei tehnice a împrejmuirii pentru cerința rezistență mecanică și stabilitate;

-  elaborare studiu istoric privind încadrarea imobilului în zona urbanistică;

-  elaborare studii parament arhitectură și patologie fațade și expertiză chimico-biologică cu probe de laborator;

-  elaborare expertiză tehnică privind starea de conservare a componentelor artistice ale fațadelor (piatră/similipiatră și zidării);

-  elaborare expertiză biologică umiditate zidării, cu probe de laborator.

--------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiilor geotehnice, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară  „Pavilioane noi – magazii depozitare materiale periculoase în cazarma 458 Murfatlar”, cod proiect 2020-I-458; „Remiză auto și AÎI în cazarma 3012 Slava Cercheză”, cod proiect 2020-I-3012 R și „Pavilion nou – administrativ în cazarna 727 Borcea”, cod proiect 2020-I-727

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1149060 din26.05.2020– Studii geotehnice pentru: „Pavilioane noi – magazii depozitare materiale periculoase în cazarma 458 Murfatlar”, cod proiect 2020-I-458; „Remiză auto și AÎI în cazarma 3012 Slava Cercheză”, cod proiect 2020-I-3012 R și „Pavilion nou – administrativ în cazarna 727 Borcea”, cod proiect 2020-I-727

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Pavilioane noi – magazii depozitare materiale periculoase în cazarma 458 Murfatlar, cod proiect 2020-I-458 Murfatlar;

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Remiză auto și AÎI în cazarma 3012 Slava Cercheză, cod proiect 2020-I-3012 R;

-  elaborare Studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Pavilion nou – Administrativ în cazarma 727 Borcea, cod proiect 2020-I-727.

-----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară Realizare împrejmuire și iluminat perimetral în cazarma 2981 Cristian, cod proiect 2020 – I – 2981;Remize pentru tehnică în cazarma 329 Boboc, cod proiect 2020 – I –  329R”.

         Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1149047  din 26.05.2020] - Studiu  topografic  pentru proiectul de investiție imobiliară- ”2981 + 329 - STUDII TOPOGRAFICE pentru: Realizare împrejmuire și iluminat perimetral în cazarma 2981 Cristian, cod proiect 2020 – I – 2981;Remize pentru tehnică în cazarma 329 Boboc, cod proiect 2020 – I –  329R

”.

          Achiziția serviciului presupune:

elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Realizare împrejmuire și iluminat perimetral în cazarma 2981 Cristian, cod proiect 2020 – I – 2981;

elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Remize pentru tehnică în cazarma 329 Boboc, cod proiect 2020 – I –  329R.

            NOTĂ: Ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării crieriului de atribuire prețul cel mai scăzut  este obligat să prezinte  diplomele, atestatele și/sau autorizațiile (după caz) personalului propus, la solicitarea autorității contractante la finalizarea evaluării ofertelor.

-----------------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  

Persoană de contact:

Daniela CROITORU
Telefon: 021.318.53.67/669
Birou achiziții

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.