Prima paginăAnunțurimai 2020 › Anunț servicii de proiectare 20.05.2020
20 mai 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 20.05.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

-----------------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,, REALIZARE PAVILION NOU ADMINISTRATIV ȘI AMENAJĂRI  EXTERIOARE ÎN CAZARMA 2387 VÂRFUL LUI DAN”COD PROIECT 2019-I-2387 

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1147243 din 15.05.2020] - 2019 – I – 2387- STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara REALIZARE PAVILION NOU ADMINISTRATIV ȘI AMENAJĂRI  EXTERIOARE ÎN CAZARMA 2387 VÂRFUL LUI DAN”

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

-  elaborare studiu hidrogeologic expertizat INHGA (inclusiv obținere aviz INHGA) pentru realizarea unui puț pentru apă potabilă;

-  elaborarea scenariului de securitate la incendiu.

-----------------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Daniela Croitoru
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.