Prima paginăAnunțuri mai 2020 Participare la consultarea OUG pe tema semnăturii digitale - deadline 17 mai
11 mai 2020 • Legislație

Participare la consultarea OUG pe tema semnăturii digitale - deadline 17 mai

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a publicat vineri în consultare publică proiectul privind OUG pe tema semnăturii electronice. Vă rog să transmiteți rapid în teritoriu mesajul președintelui OAR, Alexandru Găvozdea, pe această temă. 

Vă transmitem mesajul președintelui O.A.R., Alexandru Găvozdea.

Deadline completare chestionar: 17 mai, link:

https://docs.google.com/forms/d/1oel1uyO0ij-4EhKmjIC9BKIfVQIwN84lSwCb-gvJojc/viewform?edit_requested=true

Ana Munteanu - Popa
Consilier Comunicare & PR
Ordinul Arhitecților din România


str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi

----------------------------

Dragi colegi, colaboratori și parteneri,


Astăzi s-a publicat în consultare publică pentru transparență decizională proiectul privind mult-așteptata Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniul urbanismului, arhitecturii și construcțiilor.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a elaborat acest document începând cu finele lunii martie și prin actul normativ se vizează corelarea legislației existente cu practica profesională și mijloacele contemporane de lucru, inclusiv prin completarea circuitului înscrisurilor în formă electronică, așa cum a contribuit și OUG 38/2012.

Principiile care stau la baza documentului sunt:

1.Acoperirea întregului sistem de dezvoltare a mediului construit, atât în ceea ce privește ciclul de viață al investițiilor (planificare spațială - proiectare - verificare/avizare/autorizare - construire - recepție/întabulare - operare/mentenanță - postutilizare) cât și a tuturor actorilor implicați - abordarea trebuie să fie integratoare.

2.Transpunerea status quo-ului actual, fără adăugiri sau omisiuni, în mediul digital, prin utilizarea instrumentelor deja existente (Regulamentului UE nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE).

3.Opțiunea pentru forma electronică a procesului să fie disponibilă imediat.

4.Selectarea nivelului de încredere adecvat - semnătura electronică calificată - pentru opozabilitate totală în justiție, inclusiv în afara granițelor, în UE și SEE.

5.Susținerea funcției de reglementare a profesiilor sau drepturilor de practică rezervate prin autoritățile competente, pentru asigurarea interesului public.

6.Instituirea unei perioade de tranziție care să ofere oportunitatea deblocării unor proceduri îngreunate de restricțiile generate de combaterea pandemiei de COVID-19.

Vă invităm să contribuiți cu propuneri de îmbunătățire a actului normativ, pe care să le putem sintetiza și transmite, consolidat, ministerului de resort: https://docs.google.com/forms/d/1oel1uyO0ij-4EhKmjIC9BKIfVQIwN84lSwCb-gvJojc/viewform?edit_requested=true

Deadline completare formular: 17 mai.

Cu colegialitate,

Arh. Alexandru Găvozdea
Președinte Ordinul Arhitecților din România