Prima paginăAnunțurimai 2020 › Anunț servicii de proiectare 08.05.2020
8 mai 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 08.05.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Auditului energetic, cod CPV 71314300-5, pentru proiectele de investiție imobiliara ,, Pavilion nou - magazie materiale periculoase, lucrări de intervenții la pavilionul D1 și rețele de utilități în cazarma 1128 Reșca” și „Pavilion nou - magazie materiale periculoase, demolare pavilion M și rețele de utilități în cazarma 1368 Timișoara”

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1144674 din 06.05.2020] 2019 – C / I - 1128 + 2019 – C / I - 1368 - – AUDIT ENERGETIC pentru proiectele de investiție imobiliara ,, Pavilion nou - magazie materiale periculoase, lucrări de intervenții la pavilionul D1 și rețele de utilități în cazarma 1128 Reșca” și „Pavilion nou - magazie materiale periculoase, demolare pavilion M și rețele de utilități în cazarma 1368 Timișoara”

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea auditului energetic pentru pavilionul D1 - obiectivul de investiție  Pavilion nou - magazie materiale periculoase,  lucrări de intervenții la pavilionul D1 și rețele de utilități în cazarma 1128 Reșca, cod proiect 2019-C/I-1128;

-  elaborarea auditului energetic pentru pavilionul M - obiectivul de investiție - Pavilion nou - magazie materiale periculoase, demolare pavilion M și rețele de utilități în cazarma 1368 Timișoara, cod proiect 2019-C/I-1368.

----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară: Împrejmuire metalică în cazarma 1256 Buzău, cod proiect 2020-I-1256; Pavilion nou - magazie materiale periculoase,  lucrări de intervenții la pavilionul M și rețele de utilități în cazarma 1128 Reșca, cod proiect 2019-C/I-1128; Pavilion nou - magazie materiale periculoase, demolare pavilion M și rețele de utilități în cazarma 1368 Timișoara, cod proiect 2019-C/I-1368

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1145236 din 06.05.2020] - Studiu  topografic  proiectele de investiție imobiliară: Împrejmuire metalică în cazarma 1256 Buzău, cod proiect 2020-I-1256; Pavilion nou - magazie materiale periculoase,  lucrări de intervenții la pavilionul M și rețele de utilități în cazarma 1128 Reșca, cod proiect 2019-C/I-1128; Pavilion nou - magazie materiale periculoase, demolare pavilion M și rețele de utilități în cazarma 1368 Timișoara, cod proiect 2019-C/I-1368

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Împrejmuire metalică în cazarma 1256 Buzău, cod proiect 2020-I-1256;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Pavilion nou - magazie materiale periculoase,  lucrări de intervenții la pavilionul M și rețele de utilități în cazarma 1128 Reșca, cod proiect 2019-C/I-1128;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție - Pavilion nou - magazie materiale periculoase, demolare pavilion M și rețele de utilități în cazarma 1368 Timișoara, cod proiect 2019-C/I-1368.

-----------------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.