Prima paginăAnunțuri aprilie 2020 Anunț servicii de proiectare 15.04.2020
15 aprilie 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 15.04.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

 CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,, Modernizare infrastructură necesară funcționării depozitului de combustibil lichid în cazarma 2742 CoteștiCOD PROIECT 2019-I-2742 

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1140415 din 09.04.2020] - 2019-I-2742  STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara  ,, Modernizare infrastructură necesară funcționării depozitului de combustibil lichid în cazarma 2742 Cotești

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborare scenariu de securitate la incendiu;

-  elaborare studiu topografic STEREO 70 (autoritatea contractantă va pune la dispoziție o ridicare topografică preliminară);

-  elaborare studiu hidrogeologic expertizat INHGA (inclusiv obținere aviz INHGA) pentru realizarea unui puț pentru apă potabilă.

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Daniela Croitoru
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,,Modernizarea depozitului de carburanți – lubrifianți de aviație și a instalației AÎI aferente din cazarma 329 Boboc”,  COD PROIECT 2020 – I – 329

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1141452 din 14.04.2020] 2020 – I – 329 D - STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ”Modernizarea depozitului de carburanți – lubrifianți de aviație și a instalației AÎI aferente din cazarma 329 Boboc”

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

-  elaborarea scenariului de securitate la incendiu.

-----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,, Drum betonat interior și sistem de colectare/evacuare ape pluviale în cazarma 455 Târgșoru Nou,  COD PROIECT 2019 – I – 455 Drum

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1141454 din 14.04.2020] 2019 – I – 455 Drum - STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara Drum betonat interior și sistem de colectare/evacuare ape pluviale în cazarma 455 Târgșoru Nou

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70.

-----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,,Stație de epurare și instalații conexe în cazarma 2770 Balotești”,,  COD PROIECT 2020–I–2770 SE

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1141450 din 14.04.2020] 2020–I–2770 SE - STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara Stație de epurare și instalații conexe în cazarma 2770 Balotești”,

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții.

-----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectele de investiție imobiliară: Lucrări de instalare turn metalic în cazarma 3521 – Sulina si Lucrări de instalare turn metalic în cazarma 1733 – 2 Mai

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1141443 din 14.04.2020] - Studiu  topografic  proiectele de investiție imobiliară: Lucrări de instalare turn metalic în cazarma 3521 – Sulina si Lucrări de instalare turn metalic în cazarma 1733 – 2 Mai

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție imobiliară Lucrări de instalare turn metalic în cazarma 3521;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru obiectivul de investiție imobiliară Lucrări de instalare turn metalic în cazarma în cazarma 1733 – 2 Mai.

-----------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,,Racord apă potabilă, reabilitare rețea de hidranți exteriori  și rețea de canalizare în cazarma 912 București,  COD PROIECT 2019 – I – 912 București 

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1141695 din 15.04.2020] 2019 – I – 912 București  - STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ,,Racord apă potabilă, reabilitare rețea de hidranți exteriori  și rețea de canalizare în cazarma 912 București

          Achiziția serviciului presupune:

-     elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-     elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-     elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

-     elaborare studii geotehnice, verificate de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

-     elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-     elaborarea expertizelor tehnice ale bazinelor de apă de 75 și 150 mc;

-     elaborarea expertizei tehnice pentru drumuri și platforme betonate. 

-----------------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.