Prima paginăAnunțurimartie 2020 › Anunț servicii de proiectare 24.03.2020
24 martie 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 24.03.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ,,Modernizare infrastructură necesară funcționării depozitului de combustibil lichid în cazarma 2742 Cotești”  , COD PROIECT  2019 – I - 2742.

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV 1137545 din 23.03.2020] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară 2019 – I – 2742 - ,,Modernizare infrastructură necesară funcționării depozitului de combustibil lichid în cazarma 2742 Cotești” 

          Achiziția serviciului presupune:

-       elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-       elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-       elaborare scenariu de securitate la incendiu;

-       elaborare studiu hidrogeologic expertizat INHGA pentru realizarea unui puț pentru apă potabilă.

------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.