Prima paginăAnunțurimartie 2020 › Anunț servicii de proiectare 19.03.2020
19 martie 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 19.03.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ” Lucrări de intervenție la pavilionul E din cazarma 914 București” , COD PROIECT  2020 – C/I – 914.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1132676 din 28.02.2020] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ” Lucrări de intervenție la pavilionul E din cazarma 914 București” , COD PROIECT 2020 – C/I – 914.

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014;

-  elaborarea expertizei tehnice de consolidare pentru pavilionul E;

-  elaborare scenariu de securitate la incendiu;

------------

  CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ” Consolidare și intervenție la pavilionul A din cazarma 1302 Mangalia”, COD PROIECT  2020 – C / I – 1302.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1135669 din 13.03.2020] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- Consolidare și intervenție la pavilionul A din cazarma 1302 Mangalia” , COD PROIECT 2020 – C / I – 1302.

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-  elaborare expertiză tehnică pentru cerința fundamentală aplicabilă rezistență mecanică și stabilitate – drumuri și platforme (A4);

-  elaborare audit energetic pentru pavilionul A;

-  elaborare scenariu de securitate la incendiu.

--------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ”Lucrări de intervenție la pavilionul E din cazarma 914 București”, COD PROIECT  2020 – C / I – 914.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1135561 din 12.03.2020] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară - Lucrări de intervenție la pavilionul E din cazarma 914 București” , COD PROIECT 2020 – C / I – 914.

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborare studiu geotehnic pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014;

-  elaborarea expertizei tehnice de consolidare pentru pavilionul E;

-  elaborare scenariu de securitate la incendiu.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectul de investiție imobiliară ” Construcție pavilion nou în cazarma 563 Pitești”, COD PROIECT  2019 – I – 563.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1135553 din 12.03.2020] - Studiu topografic  pentru proiectul de investiție imobiliară 2019 – I – 563 - “Construcție pavilion nou în cazarma 563 Pitești”:

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborare studiului topografic pentru proiectul de investiție imobiliară ”Construcție pavilion nou în cazarma 563 Pitești

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului topografic, cod CPV 71351810-4,  pentru proiectul de investiție imobiliară ”Reabilitare sistem de protecție al poligonului de tragere semiîngropat din cazarma 1027 Cluj Napoca”, COD PROIECT  2019 – I – 1027.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1135559 din 12.03.2020] - Studiu topografic  pentru proiectul de investiție imobiliară 2019 – I – 1027 - “Reabilitare sistem de protecție al poligonului de tragere semiîngropat din cazarma 1027 Cluj Napoca”:

          Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70 pentru Reabilitare sistem de protecție al poligonului de tragere semiîngropat din cazarma 1027 Cluj Napoca, cod proiect 2019 – I – 1027

------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.