Prima paginăAnunțurimartie 2020 › Anunț servicii de proiectare 02.03.2020
2 martie 2020 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 02.03.2020

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SICAP, servicii de elaborare a Studiului geotehnic, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectul de investiție imobiliară Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu, cod proiect 2018-I-3600.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV11312240  din 26.02.2020] - Studiu  geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat AF pentru proiectul de investiție imobiliară- Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu, cod proiect 2018-I-3600”.

          Achiziția serviciului presupune:

-         elaborarea studii geotehnice, verificate de verificator de proiecte atestat Af pentru proiectul de investiție imobiliară Realizare infrastructură în cazarma 3600 Mihai Bravu, cod proiect 2018-I-3600

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE  CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează  prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ” Asfaltare drum acces în cazarma 2945 Moara Vlăsiei” , COD PROIECT 2019- I-2945 - Drum.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1132676  din 28.02.2020] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ” Asfaltare drum acces în cazarma 2945 Moara Vlăsiei” , COD PROIECT 2019- I-2945 - Drum.

          Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

------------

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Daniela Croitoru
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.