Prima paginăAnunțuri februarie 2020 OAR București înființează Grupul de Lucru-Școli
11 februarie 2020 • Agenda O.A.R. București

OAR București înființează Grupul de Lucru-Școli

Infrastructura educațională se confruntă cu diferite probleme. În perioada 2007-2013 au fost finanțate 501 proiecte cu o valoare totală de peste 2,8 miliarde de lei au fost implementate prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013 cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR)[1] pentru „îmbunătățirea calității infrastructurii de învățământ obligatoriu, continuând vocația centre de instruire și infrastructura campusului universitar". Aceste proiecte au fost implementate în perioada 2009-2015. În perioada 2016-2023, pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale sunt disponibili aproape 845 de milioane de Euro[2].

Mai multe rapoarte de evaluare a programelor finanțate din fonduri europene[3] precum și Strategia Națională privind Infrastructura Educațională 2017-2023[4] au semnalat deficiențe privind calitatea proiectelor privind infrastructura educațională. Slaba calitate a proiectelor nu se referă, doar la slaba calitate a proiectelor tehnice, însă este semnalat inclusiv acest aspect. Ordinul Arhitecților din România - Filiala București (OAR-FB) și-a propus să dezvolte propriile instrumente care să îmbunătățească calitatea procesului de proiectare specific unităților de învățământ. OAR-FB înțelege că proiectele publice constituie o sursă importantă de venituri pentru anumiți  membrii ai săi, și își dorește să dezvolte instrumente care să le permită acestora să își îmbunătățească activitatea. În acest sens OAR-FB a înființat Grupul de Lucru – Școli.

Scopul Grupului de Lucru-Școli (GdL-Școli) este de a dezvolta instrumente utile și relevante pentru proiectanți, care să conducă la creșterea calitativă a proiectelor și implicit a clădirilor finale. Instrumentele vor fi dezvoltate în funcție de problemele identificate de către membrii, care s-au confruntat cu acestea. Atât identificarea problemelor cât și elaborarea soluțiilor va fi determinată de gradul de implicare a membrilor.

GdL – Școli a demarat un proiect comun al OAR-FB împreună cu AICPS[5], pentru elaborarea unui ghid privind intervențiile de expertizare, reabilitare și modernizare a clădirilor existente cu funcțiune Educațională – Proiectul are în analiza proiectele tip în formă de ”U” dezvoltate în perioada anilor 1960.

GdL – Școli sprijină inițiativa Ușa de la Școală, care își propune dezvolte un instrument de informare corectă a proiectanților, a furnizorilor cât și a autorităților locale, privind implementarea corespunzătoare a tâmplăriilor în unitățile de învățământ.

GdL – Școli își propune să dezvolte și alte instrumente în funcție de nevoile semnalate de către membrii OAR-FB, în aceste sens vă invităm să ne transmiteți propunerile dumneavoastră pe adresa secretariat@oar-bucuresti.ro cu titlul Propunere GdL-Școli.

arh. Horian Bejan
Coordonator GdL Școli
Membru în Consiliul de Conducere OAR București

-----------------------

Note

[1] Proiectele au fost finanțate în cadrul domeniului major de intervenție (DMI) 3.4 „Reabilitare, modernizare, dezvoltare și dotare de infrastructură preuniversitară, educație universitară și infrastructură de formare profesională continuă”

[2] Conform Strategia Națională privind Infrastructura Educațională 2017-2023 pag. 10. - https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE_2017docx_0.pdf

[3] Rapoartele de evaluare privind POR 2007-2013, DMI 3.4 precum și POR 2014-2020, Axa 10.

[4] Argumentul 1. Infrastructura de educație și formare reprezintă un factor esențial al procesului educațional, care are efect direct asupra elevilor. În procesul decizional privind investițiile în infrastructura educațională, decidenții se confruntă în contextul planificării și organizării rețelei școlare cu două categorii de provocări: amplasarea infrastructurii și calitatea proiectării mediilor de predare și învățare eficiente.

[5] Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS)