Prima paginăAnunțuriianuarie 2020 › Consultare publică privind proiectul de HG pentru aprobarea SNRTL
27 ianuarie 2020 • Legislație

Consultare publică privind proiectul de HG pentru aprobarea SNRTL

Invitație din partea Președintelui OAR de a participa la consultarea publică privind proiectul de HG pentru aprobarea SNRTL

Stimați colegi,

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației lansează în consultare publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Renovare pe Termen Lung (SNRTL) pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonat până în 2050.

Proiectul abordează în mod integrat problematica eficienței energetice și a riscului seismic al clădirilor și are ca principale rezultate elaborarea SNRTL pentru sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, publice și private, precum și elaborarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic.

Principalele obiective declarate ale strategiei sunt următoarele:

Luând în considerare amploarea acestui proiect legislativ precum și caracterul multidimensional ce ar putea produce efecte, inclusiv asupra activității profesionale desfășurate de către arhitecți, considerăm oportună punerea în consultarea membrilor OAR propunerea de HG, în forma publicată pe site-ul ministerului de resort.

În acest sens, vă rugăm să transmiteți către membrii filialei dumneavoastră chestionarul de mai jos, care urmărește să colecteze opinii ale arhitecților referitoare la proiectul de HG pentru aprobarea SNRTL, ca, pe baza acestora, OAR să formuleze și să transmită autorităților emitente o poziție a profesiei.

Link chestionar: https://forms.gle/DJUptTTJ4b8a4vBq8

Menționăm că ultima zi în care formularul poate fi completat este 31.01.2020.

Cu deosebită considerație,

Arh. Alexandru Găvozdea
Președinte Ordinul Arhitecților din România.


Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi