Prima paginăAnunțuri noiembrie 2019 Anunț servicii de proiectare 25.11.2019
25 noiembrie 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 25.11.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ”Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 3525 Clinceni”.

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1117590  din 15.11.2019] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ,,Lucrări de intervenție la pavilionul A din cazarma 3525 Clinceni” , COD PROIECT 2019-I-3525 pav A.

          Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 - elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

- elaborarea expertizei tehnice în vederea recompartimentării pavilionului A;

 - elaborarea auditului energetic pentru  pavilionul A.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SICAP servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliară “Lucrări de modernizare, reabilitare construcții destinate mentenanței aeronavelor și echipamentelor de aviație în cazarma 3261 Craiova”  -  COD PROIECT 2018–I-3261 

Achiziția serviciului presupune:

-  elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017;

-  elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

-  elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-  elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

-  elaborare expertiză tehnică în vederea consolidării pavilioanelor B, C;

-  elaborare expertiză tehnică pentru demolarea pavilionului D;

-     elaborarea expertizei tehnice la cerința fundamentală A4 - rezistență mecanică și stabilitate (în vederea consolidării), pentru drumurile de acces și platformele betonate;

-  elaborare audit energetic pavilioane B, C.”

   Vă mulțumim,

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SICAP servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliară Determinarea parametrilor forajului în exploatare (pompări experimentale) pentru obiectivul de investiție - Centrală termică pentru pavilionul C15 - blocuri de locuințe în cazarma 727 Borcea, cod proiect 2017-I-727

Achiziția serviciului presupune:

-        determinarea parametrilor forajului în exploatare (pompări experimentale) pentru obiectivul de investiție - Centrală termică pentru pavilionul C15-blocuri de locuințe în cazarma 727 Borcea, cod proiect 2017-I-727"

------------
Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:

Arina Furieș
Daniela Croitoru
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.