Prima paginăAnunțuri noiembrie 2019 Cetățenii și Orașul în Tranziție Ecologică
7 noiembrie 2019 • Evenimente

Cetățenii și Orașul în Tranziție Ecologică

În fața crizelor ecologice și ale democrației contemporane, rolul profesioniștilor și al cetățenilor activi este crucial în construirea împreună a unor soluții practice pe termen scurt, mediu și lung. În acest context, Atelier d’Architecture Autogérée – aaa, studioBASAR și Asociația pentru Tranziția Urbană (ATU) cu sprijinul OAR București, organizează un seminar care urmărește să aducă la aceeași masă actori urbani din diverse categorii care încearcă deja să răspundă urgenței ecologice prin acțiuni concrete, în plan local. Seminarul este structurat prin punerea în dialog a unor experiențe inovatoare venind din domenii și contexte diferite, dar având toate un scop comun: găsirea unor răspunsuri concrete care să fie pe măsura provocărilor actuale.

Organizat în cadrul Anualei de Arhitectură București 2019, seminarul deschide trei teme de lucru – Guvernanță Participativă, Ecologie și Spații Urbane în Comun - într-un format care îmbină pe parcursul a două zile prezentările și discuțiile cu definirea unor instrumente de corelare a demersurilor și proiectelor prezentate sau viitoare. Seminarul își propune ca la final să lanseze un manifest care să fie de interes pentru agenda publică locală a orașelor din România, dar și să testeze ideea de inițiere a unei platforme de strategii urbane ce ar urma să se înscrie într-o mișcare mai largă la scară europeană.

Teme de lucru:

GUVERNANȚĂ PARTICIPATIVĂ
Cum se pot implica activ locuitorii în viața orașului?
Modul de viață contemporan este din ce în ce mai individualist. Democrația locală din orașe este în declin: accesul la resursele comune și participarea la luarea deciziilor ce afectează viața celor mulți se diminuează. Spațiul orașului care reflectă interesele comune ale celor care îl folosesc – scara concretă a serviciilor publice, a dotărilor unui cartier, a sistemului de circulații dintr-un oraș - sunt tot atâtea vehicule care pot aduce responsabilizarea locuitorilor în gestionarea resurselor orașului.

Această responsabilizare poate (re)porni procesele democratice locale. Efervescența civică manifestată în ultimii ani prin formarea unor grupuri de inițiativă cetățenească (GIC) prin care locuitorii își cer dreptul la oraș este încurajatoare și sunt GIC-uri care propun deja metode de acțiune și mecanisme de gestiune a unor părți ale orașului.

ECOLOGIE
Cum pot modurile de a locui împreună să ducă la respectarea planetei?
Amploarea crizei climatice aduce în prim plan urgența transformării modului în care locuim împreună. Repararea planetei și a relației noastre cu ea este extrem de importantă și în orașe, nu numai în natură. Preocuparea pentru mediu trebuie să fie prezentă în toate acțiunile pe care le facem în plan local – în modurile în care sunt selectate prioritățile pentru investițiile publice, în felurile în care sunt încurajate sau descurajate anumite activități economice, în opțiunile de consum în viața de zi cu zi, în modurile de petrecere a timpului liber. Ecologia nu trebuie să rămână o preocupare aparte, ci este un filtru pentru toate acțiunile sociale, economice, politice, culturale ale unei comunități. Câteva exemple locale ce spațializează în mediul urban grija față de planetă ilustrează diferite răspunsuri la criza relației dintre locuitori și oraș.

SPAȚII URBANE ÎN COMUN
Cum recunoaștem orașul ca pe un bun comun?
Gestiunea orașului din perspectiva crizei ecologice necesită reașezarea modelului de guvernare urbană pe noi baze. Orașul ca un bun comun, proiectat și gestionat ca un sistem deschis, devine un generator de spații de colaborare și solidaritate între locuitori, și o alternativă la tendința generală a „enclavizării" orașelor (Stavros Stavrides). Avem nevoie de modele noi de cooperare pentru a identifica, defini și gestiona colectiv resursele. O serie de inițiative și practici locale, ce urmăresc să spațializeze interconectarea instituțională, democratizarea deciziilor, accesul comunităților la resurse, constituie un punct de plecare pentru înțelegerea spațiilor urbane ca bunuri comune.

PROGRAM

VINERI 15 Noiembrie
14.00 - 17.00: Prezentări:

Doina Petrescu și Constantin Petcou (aaa), Oana Preda (CeRe), Mihai Hofman și Dafina Jeacă (Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei), Claudia Florescu (Grupul de Inițiativă Civică Kisselef), Vera Marin (ATU), Alex Axinte și Cristi Borcan (studioBASAR), Silviu Medeșan (La Terenuri), Felicia Ienculescu-Popovici și Marius Ienculescu-Popovici (Greenmogo), Matei David (Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu), Raluca Voinea (tranzit.ro).
17.00 – 18.30: Masă Rotundă
18.30 – 19.30: Proiecții de Film

SÂMBĂTĂ 16 Noiembrie
10.00 – 13.00: Ateliere de Lucru pe Teme*
(intrarea pe bază de invitație sau înscriere)

Seminarul va avea loc în sala AWE. adaptive working environmnet, Palatul Universul, strada Ion Brezoianu 23-25 parter, aici: https://www.facebook.com/pg/awe.work/about/?ref=page_internal