Prima paginăAnunțurioctombrie 2019 › Anunț servicii de proiectare 09.10.2019
9 octombrie 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 09.10.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SICAP servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliară “Remize și rampă splălare tehnică militară, rețele utilități și amenajări exterioare în cazarma 1368 Timișoara”  - cod proiect COD PROIECT 2019–C/I-1368 TIMIȘOARA

 Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [DF1064535 din 01.10.2019] - studiu de fezabilitate și studii de specialitate pentru proiectul de investiție “Remize și rampă splălare tehnică militară, rețele utilități și amenajări exterioare în cazarma 1368 Timișoara” COD PROIECT 2019–C/I-1368 TIMIȘOARA

Achiziția serviciului presupune:

 -     elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

-     elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;-     elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

-     elaborare studii geotehnice pe amplasamentul noilor pavilioane, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;

-     elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

-     elaborarea expertizei tehnice în vederea demolării pentru pavilioanele E1, E2, O, P1, P2, P3, R1, R2, R3, R4, R9, R10, R11, R12, R17, S1, Y1, Y2, U1, Z2;

-     elaborarea expertizei tehnice pentru drumurile și platformele betonate.

------------
Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:
Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.