Prima paginăAnunțuriseptembrie 2019 › Anunț servicii de proiectare 27.09.2019
27 septembrie 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 27.09.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SICAP servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliară "Lucrări de intervenții la pavilioanele F și G3 din cazarma 374 Ghimbav" - cod proiect 2019-C/I-374

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate:[ADV1105604 din 27.09.2019] - studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară "Lucrări de intervenții la pavilioanele F și G3 din cazarma 374 Ghimbav" - cod proiect 2019-C/I-374.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

- elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

- elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

- elaborarea expertizelor tehnice în vederea consolidării pentru pavilioanele F și G3;

- elaborarea raportului de audit energetic pentru pavilionul F. 

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SICAP servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliară "Extindere și modernizare stație spălare auto din cazarma 389 București" - cod proiect 2019-I-389 ST

Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1105647 din 27.09.2019] - studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară "Extindere și modernizare stație spălare auto din cazarma 389 București" - cod proiect 2019-I-389 ST.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate;

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

- elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

- elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

- elaborare expertiză tehnică în vederea consolidării pavilionului H;

- elaborare rexpertiză tehnică platforme betonate.

------------
Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:
Arina Furieș
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.