Prima paginăAnunțuriiulie 2019 › Invitație de participare la constituirea Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC)
26 iulie 2019 • Agenda O.A.R. București

Invitație de participare la constituirea Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC)

Stimați colegi,

Filiala București se alătură eforturilor O.A.R. de definitivare a Sistemului de Informații asupra Costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC). Prezentăm alăturat apelul O.A.R. pentru participarea dumneavoastră la această acțiune.

Apelăm la înțelegerea dumneavoastră cu rugămintea să vă înscrieți pentru participarea la sondajul prezentat de O.A.R. Aceia dintre dumneavoastră care doresc să participe sunt rugați să ne transmită acordul urgent până luni 29 iulie, ora 16:00, printr-un e-mail la adresa secretariat@oar-bucuresti.ro .

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm în număr cât mai mare.

arh. Emil Ivănescu
Președinte O.A.R. București

--

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România 
str. Sf. Constantin nr.32, 
sector 1 010219 București, România 
tel/fax: 021-3039226 
e-mail:secretariat@oar-bucuresti.ro 
www.oar-bucuresti.ro 
www.anuala.ro

---------------------

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CONSTITUIREA SISTEMULUI DE INFORMAȚII ASUPRA COSTURILOR PENTRU PROIECTAREA DE ARHITECTURĂ (SIC)

Pentru a asigura un mod de calcul just al onorariilor și o reflectare corectă a duratei misiunilor de arhitectură, Ordinul Arhitecților din România a demarat proiectul de realizare a unui sistem de informații asupra costurilor specifice activității de proiectare în arhitectură.

Atingerea acestui scop presupune culegerea de informații de la arhitecții practicieni despre timpul de lucru necesar realizării/îndeplinirii fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversități cât mai mari de proiecte.

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC) este necesar atât pentru a cuantifica timpul necesar prestării serviciilor de arhitectură pe misiuni, cât și pentru a oferi o bază de calcul a bugetelor de proiectare. În ceea ce privește cadrul legal, elaborarea SIC este o obligație a OAR, instituită prin Legea nr. 172/2010 de modificare și completare a Legii nr. 184/2001, republicată.

Urmând exemplul altor țări europene, realizarea acestui sistem în România se bazează pe cunoașterea aprofundată a situației reale din piața serviciilor, atât ca efort alocat, cât și ca specific al misiunilor practicate. Aceste informații sunt culese prin intermediul unei cercetări sociologice cantitative gestionate de IMAS Marketing și Sondaje, cu suportul Ordinului Arhitecților din România. Astfel, a început realizarea unuia dintre modulele sistemului, și anume Platforma Comună de Pre-Calcul – un instrument online proiectat pentru a furniza informații despre cantitatea de muncă investită în proiectarea de arhitectură. Acesta a fost construit în urma prelucrării statistice a datelor culese prin aplicarea unui chestionar (față-în-față sau online) referitor la timpii de execuție defalcați pe misiuni de arhitectură. Platforma este publică și poate fi accesată la adresa web:

http://mail.imas-inc.com:8080/arhitecti/index.php/186346

Pentru a îmbunătăți outputul acestei platforme, deci pentru a crește gradul de acuratețe a datelor încărcate, vă invităm să contribuiți la procesul de culegere de date referitoare la cantitatea de muncă investită în realizarea unui proiect de arhitectură. Puteți susține efortul nostru participând personal la procesul de culegere de date, dar și contactând arhitecți înscriși în filiala OAR al cărei președinte sunteți, pentru a-i ruga să completeze un chestionar online al cărui link va fi transmis de către partenerii noștri de la IMAS, prin email (cu expeditorul Administrator).

În măsura timpului disponibil, vă rugăm să ne comunicați, până pe data de 25 iulie a.c., numele și adresele de email ale persoanelor care acceptă să primească, prin email, de la IMAS, invitația de completare a chestionarului, precum și linkul acestuia. Având în vedere că, în prezent, ne aflăm în etapa construirii modelelor statistice referitoare la programele de arhitectură „Comerț – construcții noi”, „Învățământ, formare, cercetare – construcții noi”, „Social și sănătate - construcții noi”, precum și „Birouri și administrație – construcții noi”, vă adresăm rugămintea de a ne recomanda arhitecți care au executat sau execută în prezent proiecte referitoare la aceste programe de arhitectură. În ceea ce privește programul Birouri și administrație, de cel mai mare interes sunt funcțiunile: birouri clasă B, birouri clasă C, agenții bancare și clădiri de primărie comunală. Cu referire la celelalte programe menționate mai sus (Comerț, Învățământ, formare, cercetare și Social și sănătate), colectarea de date se desfășoară pentru toate funcțiunile.

Pentru reușita proiectului, contribuția arhitecților este esențială. Răspunsurile exprimate de arhitecții participanți la cercetarea IMAS sunt consemnate în regim de confidențialitate și de anonimitate, conform normelor ESOMAR, iar prelucrarea datelor servește numai unui scop statistic. Vă informăm totodată că între Ordinul Arhitecților din România și IMAS Marketing și Sondaje a fost semnat un acord-convenție care prevede stricta respectare a legislației europene privitoare la protecția datelor personale. Astfel, adresele de email ale participanților la studiu vor fi folosite numai în scopul trimiterii invitației de participare și, în cazul în care este necesar, a corespondenței de reamintire a adresei web la care poate fi accesat chestionarul.

Vă mulțumim pentru colaborare și contribuție.

Alin Teodorescu, Director General IMAS                                       

Arh. Alexandru Găvozdea,  Președinte OAR                      

Arh. Ina Funețan, Vicepreședinte OAR
Coordonator Domeniu Profesie


Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
e-mail: office@oar.archi
www.oar.archi