Prima paginăAnunțuriiulie 2019 › Anunț servicii de proiectare 01.07.2019
1 iulie 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 01.07.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul 2019 – C/I – 2428 Rânca/Novaci-STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ,, Lucrări de intervenție la pavilioane, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2428 Rânca”Vă transmitem numărul anunțului de participare: [ADV1088481 din 25.06.2019] STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ,, Lucrări de intervenție la pavilioane, împrejmuire, amenajare infrastructură rutieră și rețele de utilități în cazarma 2428 Rânca”, cod proiect 2019 – C/I – 2428 Rânca/Novaci, documentația poate fi accesată prin intermediul SEAP în vederea participarii achizitia directa. Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017; 

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; 

- elaborare studii geotehnice pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții; 

- elaborarea expertizei tehnice demolare pentru clădiri existente, de către un expert tehnic atestat A1;

- elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70; 

- elaborarea scenariului de securitate la incendiu."

----------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, ,,PAVILIOANE NOI, DEMOLĂRI, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 2698 RÂNCA” Vă transmitem numărul anunțului de participare: [ADV1088507 din 25.06.2019] STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ,,PAVILIOANE NOI, DEMOLĂRI, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI REȚELE DE UTILITĂȚI ÎN CAZARMA 2698 RÂNCA”, cod proiect 2019 – I – 2698, documentația poate fi accesată prin intermediul SEAP în vederea participarii achizitia directa.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apararii nationale nr. M94/2017; 

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;  

- elaborare studii geotehnice pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții;  

- elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70; 

- elaborarea expertizei tehnice pentru demolare clădiri existente, de către un expert tehnic atestat A1;  

- elaborarea scenariului de securitate la incendiu.

---------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, ,, Realizare infrastructură de apărare împotriva incendiilor în cazarma 957 Cincu” Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1088482 din 25.06.2019] STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara  ,,Realizare infrastructură de apărare împotriva incendiilor în cazarma 957 Cincu”, cod proiect 2019-I-957, documentația poate fi accesată prin intermediul SEAP în vederea participarii achizitia directa.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017; 

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;  

- elaborare studii geotehnice pe amplasament, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții; 

- elaborarea scenariului de securitate la incendiu.

---------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  ,,Refacerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din cazarma 908 Curtea de Argeș” Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1088503 din 25.06.2019] STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara  ,,Refacerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare din cazarma 908 Curtea de Argeș ”, cod proiect 2019 – C/I – 908 Curtea de Argeș, documentația poate fi accesată prin intermediul SEAP în vederea participarii achizitia directa.

Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017; 

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism; 

- elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70; 

- elaborarea expertizei tehnice în vederea consolidării pavilionului X.

----------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9, pentru proiectul de investiție imobiliară ,, Lucrări de intervenție la pavilioane în cazarma 614 Târgu Mureș ” - COD PROIECT 2019–C/I–614 Târgu Mureș. Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1088981 din 27.06.2019] - 2019–C/I–614 Târgu Mureș - STUDIU DE FEZABILITATE pentru proiectul de investiție imobiliara ,, Lucrări de intervenție la pavilioane în cazarma 614 Târgu Mureș ”

 Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apararii nationale nr. 94/2017; 

- elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;  

- elaborarea scenariului de securitate la incendiu;  

- elaborarea expertizei tehnice în vederea consolidării pentru pavilionul B1;  

- elaborarea studiului topografic în sistem STEREO 70.


----------
Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, sector 6,
cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro  
Persoană de contact:
Gageanu Andreea
Telefon: 021.318.53.67/668

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.