Prima paginăAnunțurimai 2019 › Anunț servicii de proiectare 29.05.2019
29 mai 2019 • Diverse

Anunț servicii de proiectare 29.05.2019

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.

----------------------------

Centrul de Studii și Proiectare Construcții Militare caută colaboratori pentru servicii de proiectare.

--------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție imobiliară ”Lucrări de intervenții la pavilionul A – Cămin militar de unitate în cazarma 1568 Mihail Kogălniceanu”.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1081136  din 23.05.2019] - Studiu de fezabilitate pentru proiectul de investiție imobiliară- ,,Lucrări de intervenții la pavilionul A – Cămin militar de unitate în cazarma 1568 Mihail Kogălniceanu” , COD PROIECT 2019-C/I-1568.

          Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate, inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M94/2017;

 - elaborarea expertizei tehnice pentru aleile, drumurile și platformele existente, de către un expert tehnic atestat A4;

 - elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 - elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

 - elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

 - elaborarea auditului energetic.

-------------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat Af si Studiu topografic, cod CPV 71332000-4,  pentru proiectul de investiție imobiliară ”Transformare punct termic în centrală termică și racordare la instalația de gaze naturale în cazarma 453 Galați”.

             Vă transmitem numărul anunțului de publicitate: [ADV1081543  din 24.05.2019] - Studiului geotehnic verificat de verificator de proiecte atestat Af si Studiu topografic pentru proiectul de investiție imobiliară- ,,Transformare punct termic în centrală termică și racordare la instalația de gaze naturale în cazarma 453 Galați.

          Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat Af (conform anexe) 

- elaborare studiu topografic ( conform anexe);

-------------------------

CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE CONSTRUCȚII MILITARE  achiziționează prin intermediul SEAP, servicii de elaborare a Studiului de fezabilitate și studii de specialitate, cod CPV 71241000-9,  pentru proiectul de investiție 2019-I-940”Complex sportiv în cazarma 940 București”.

       Vă transmitem numărul anunțului de participare simplificat: [SCN1044324  din 28.05.2019] - Studiu de fezabilitate  și studii de specialitate pentru proiectul de investiție ”Complex sportiv în cazarma 940 București” , COD PROIECT  2019-I-940.

          Achiziția serviciului presupune:

- elaborarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate inclusiv Nota de prezentare conform Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.94/2017;

 - elaborarea documentațiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism, susținerea acestora în comisiile de specialitate ale emitenților și obținerea, pe cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;

 - elaborare studii geotehnice pe amplasamentul noului, verificat de verificator de proiecte atestat Af, conform prevederilor normativului NP 074-2014 privind documentațiile geotehnice pentru construcții; - elaborarea ridicării topografice în sistem STEREO 70;

 - elaborarea scenariului de securitate la incendiu;

 - elaborarea studiului hidrogeologic.

Unitatea Militară 02248 București
Strada Drumul Taberei, nr.7H, 
sector 6,cod poștal 061416 București
Telefon: 021.318.53.67/682
Fax: 021.319.81.57
E-mail: um02248_achiz@mapn.ro 

Persoană de contact:Daniela CROITORU
Telefon: 021.318.53.67/669

Birou achizitii

-------------------------

disclaimer

OAR București face publice anunțuri de angajare pentru arhitecți, cu scopul de a veni în sprijinul membrilor săi. OAR București nu se face răspunzător de condițiile specifice de angajare și nu se identifică cu acestea sau cu profilul angajatorului. Vă rugăm așadar să discerneți cu privire la informația cuprinsă în anunțuri și să ne semnalați eventualele nereguli, în măsura în care acestea țin de competența organizației noastre.